tisdag 14 april 2020

Tiburtius


Tiburtius, mansnamn av latinskt ursprung, från början ett romerskt släktnamn, bildat till stadsnamnet Tiʹbur, nuvarande TivoliTiburtius var en fornkristen martyr som har firats den 14 april ända sedan medeltiden. Att namnet fortfarande står kvar i almanackan, trots att ytterst få i dag bär det, beror på att denna dag enligt gammal nordisk tradition inleder sommarhalvåret.
                                                                   från NE

Och så här säger Wikipedia om Turtiusdagen:
Tiburtiusdagen  kallades förr, främst i Sydsverige, första sommardagen beroende på en gammal indelning av året i sommar- och vinterhalvår. På runstavar märktes den ut med ett lövat träd. Det är också första nedanet efter denna dag som ibland anses utgöra kråknedan.
Enligt gammal folktro vaknade björnen och gick ut just på Tiburtiusdagen. I den svenska almanackan har dagen varit en märkesdag för årstidernas växlingar och det sades förr att om Tiburtiusdagen var varm och vacker skulle sommaren bli kall och regnig. 
I Hälsingland fanns talesättet "På Tiburtius går lillsommaren in" och i Värmland "Hur än vädret är på Tiburtius, så skall björnen gå ur idet, tjädern spela i talltoppen och gäddan gå på nätet"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar