onsdag 29 april 2020

Mer kvackande

 Man (må) akta sig för qvacksalfvare och skojare, 
som utgifva sig kunna bota alla sjukdomar, 
och dertill vanligen bruka de skadligaste saker
                        ur   Läsebok i naturläran för Sweriges Allmoge, 1852
                                                       av Nils Johan Berlin

The quacksalver, 1679 

Precis som Karin säger (i en kommentar) är ordet kvacksalvare inte särskilt intressant, men för den vetgirige lägger jag ändå ut ett par förklaringar:
quack (n.1)"medical charlatan," 1630s, short for quacksalver (1570s), from obsolete Dutch quacksalver(modern kwakzalver), literally "hawker of salve," from Middle Dutch quacken "to brag, boast," literally "to croak" (see quack (v.)) + salf "salve," salven "to rub with ointment" (see salve (v.)). As an adjective from 1650s. The oldest attested form of the word in this sense in English is as a verb, "to play the quack" (1620s). The Dutch word also is the source of German Quacksalber, Danish kvaksalver, Swedish kvacksalvare.
och en svensk variant:
 
kvacksalvare (troligen till tyska qua(c)ken ’kväka’, ’prata’, ’mumla’; ordets ursprungliga betydelse torde vara ’en som mumlar besvärjelser över sina salvor’), äldre benämning på utövare av folkmedicin och alternativ medicin (jämför botare).Den vardagliga formen kvackare betecknar också en dålig läkare och allmänt någon som fuskar i något han inte behärskar. Jämför kvacksalveri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar