tisdag 31 januari 2017

Agatha — novellutmaningen

40. Läs en novell som är den första i en novellsamling —"Agatha", ur John Henry O'Haras novellsamling "The Hat on the Bed". 
American Gothic
Grant Wood
Bald, conscientious Mr. Jentzen, 
who looked like a dark-haired 
version of the farmer in 
Grant Wood's "American Gothic,"

Såvitt jag förstår finns John Henry O'Haras böcker inte att köpa i handeln, i Sverige, men med lite letande hittar man en del av hans böcker och noveller på nätet.
Än så länge är den här novellen det enda jag läst av Johns penna — men den gav mersmak, och jag kommer att fortsätta åtminstone med den här novellsamlingen. Det är en händelsefattig historia, i den relativt korta novellen ser Agatha Child tillbaka på sina tre äktenskap — det är en berättelse som fångar mig mer för språkets skull än för innehållet. Det är i synnerhet dialogen med hembiträdet som får mig att vilja läsa fler av novellerna.

lästa noveller:
39. Läs en novell med en huvudperson som har ett husdjur   "Cats", ur novellsamlingen ""Be Good to Yourself. A Book of Short Stories" (1930), av Nellie McClung (en spännande och intressant bekantskap).28. Läs en novell med ett lyckligt slut – Aunt Maryfrån Collected Short Stories av Fred M. White

25. Läs en kuslig novell — Cambric Tea av Marjorie Bowen 

29. Läs en novell med ett yrke i titeln  THE INCONSIDERATE WAITER, By J. M. BARRIE från "Stories By English Authors: London"

1. Läs en novell som är utgiven 2016 — "Melina" av Emelie Spak, ur novellsamlingen "Låt oss berätta — noveller från Värmland".

14. Läs en novell som utspelar sig på en ö — The Cobbler In The Devil's Kitchen, från "Mackinac And Lake Stories", 1899 av Mary Hartwell Catherwood
7. Läs en novell som handlar om en förälder och ett barn — "OATS FOR THE WOMAN" ur novellsamlingen "Humoresque A Laugh On Life With A Tear Behind It" (1920), av Fannie Hurst.
31. Läs en novell där någon råkar ut för en olyckshändelse  "The Reaper" (1922) av Dorothy Easton.
22. Läs en novell med något grönt i titeln — Green Gardens av Frances Noyes Hart, ur novellsamlingen The Best Short Stories of 1921.
 12. Läs en novell med en titel som består av fyra ord — Magpie Over the Hill från 1912, av John Galsworthy.
16. Läs en novell med en kroppsdel i titeln — "The Nose" ur novellsamlingen "The Mantle and Other Stories", av Nicholas Gogol.
17. Läs en novell där musik spelar en stor roll — "En riktigt bra jazzpianist" av Richard Yates, i översättning av Charlotte Hjukström från novellsamlingen "Noveller för världens barn 2009"
 8. Läs en novell av en författare som kommer från samma landskap som du bor i — "Säljes soffa" av Ingrid Rehnström, ur novellsamlingen "Låt oss berätta — noveller från Värmland".
20. Läs en novell som handlar om ett mord —"The unsolved Puzzle of the Man with No Face", ur novellsamlingen Lord Peter Views the Body (1928) av Dorothy L. Sayers
3. Läs en novell på ett annat språk än svenska — "The Lottery", från 1948, av Shirley Jackson. 
5. Läs en novell med en frukt i titeln — "The Olive" av Algernon Blackwood ur "The Best British Short Stories of 1922".
6. Läs en novell där ett smycke spelar en stor roll  The Ring of Gold, ur novellsamlingen A Country Idyl and Other Stories, av Sarah Knowles Bolton.   
11. Läs en novell där huvudpersonen är förälskad — Nina, ur novellsamlingen "Day's End" av H. E. Bates.
 

2. Läs en novell med något rött i titeln — "The Red Moon of Meru" av Gilbert Keith Chesterton ur novellsamlingen The Secret of Father Brown (1927)15. Läs en sorglig novell — The Mouse's Revenge - A Tragedy, ur Short stories for short people, 1896, av Alicia Stuart Aspinwall

Grattis John!

John Henry O'Hara
31 januari 1905 – 11 april 1970

Att jag inte kände till John tidigare kan bero på att han vägrade att låta sina noveller ingå i antologier, som kunde användas i undervisningen på universiteten — eller också beror det på mitt bristande intresse för samtida litteratur. Men jag inser nu att han är väl värd att läsa. Det är inte utan skäl som många av hans författarkollegor uppskattade hans böcker — även om långt ifrån alla uppskattade hans person, eftersom han tycks ha varit en stöddig stropp, med höga tankar om sin egen förträfflighet.

1450

dagar kvar
i

If Heaven had looked upon riches to be a valuable thing, it would not have given them to such a scoundrel.
                                                                           Jonathan Swift (1667-1745)

måndag 30 januari 2017

"Var är du på väg?"

Nu har en del människor blivit så skraja för att använda ordet vart, att man konsekvent använder var, även när det borde vara vart. Jag har hört det på radion på sistone, och nyligen upptäckte jag en person som stack ut hakan och sa att det korrekta var fel — och genast fick hon ett antal tummen upp och ett tiotal personer förfasade sig över språkets förfall.

1451

dagar kvar
i

söndag 29 januari 2017

I dag för 55 år sedanskrev Peter, Paul and Mary under sitt första skivkontrakt.

Jag hade samma frisyr som Mary i tonåren, men när jag anlade den visste jag nog inte vem hon var. Den luggen uppskattades inte av min far!

1452

dagar kvar
i

lördag 28 januari 2017

Lördag med Gutenberg

 Grundsats: Intet botemedel mot låga löner har den minsta utsikt att blifva värksamt, om det ej värkar på och genom folkets intelligens och lefnadsvanor.
                                                         J. S. Mill.

Workers on Their Way Home
Edvard Munch, 1914
Det är inte varje vecka som det dyker upp svenska böcker hos Gutenberg, så det är klart att jag blev nyfiken på Normalarbetsdagen, 1898, av Gustaf F. Steffen. Först blev jag ju tvungen att ta reda på vad begreppet innebär, och vände mig till Wikipedia, som kort och koncist säger: "Åttatimmarsdagen innebar införandet av åtta timmars arbetsdag som normalarbetsdag.
I Sverige togs beslutet att införa åtta timmars arbetsdag den 4 augusti 1919 av en urtima riksdag, men man arbetade på lördagar fram till 1971. Jordbruket berördes inte av beslutet."
Kort och koncist är också Gustaf Steffens språk  ja, kanske inte med dagens sätt att se det  det är oerhört klart och tydligt, han förefaller gardera sig mot alla språkliga missförstånd.
Under ofta använda ord dölja sig ej sällan rätt betydande begreppsskiftningar. Låt oss därför anmärka, att vi här med arbete uteslutande förstå arbete i samhälls-hushållningslärans mening; sålunda: en mänsklig kraftansträngning, hvilkens ändamål är att frambringa en ekonomisk nyttighet (ett ekonomiskt "värde")—d. v. s. att frambringa något, som kan tjäna att tillfredsställa människors ekonomiska behof. Yttersta driffjädern till allt arbete är sålunda (det ekonomiska) behofvet — och på samma gång bestämmer behofvets storlek i viss mån den nödiga arbetsmängdens storlek. Ett exempel skall förtydliga detta.
_ _ _
Ur ekonomisk synpunkt består den hufvudsakliga skillnaden mellan den civiliserade människan och vilden däri, att den förra äger en oändlig mångfald ekonomiska behof, hvilka för den senare äro fullkomligt okända—och hvilka alla ovillkorligen kräfva arbete för sitt tillfredsställande. Medan en vildes lif mycket väl kan tänkas vara i det allra närmaste arbetslöst, är det därför all civilisations grundlag att hvarje dag af civiliserat lif måste köpas med en viss mängd arbete, med en viss åt arbete egnad daglig tid, som ej får underskridas. Då produktionsmedlens natur och civilisationens samt samhällets beskaffenhet äro gifna, finns det blott ett sätt att minska denna minsta behöfliga arbetstid (minimalarbetstid)—och det är att öka arbetets intensitet (spänstighet och alstringsförmåga). Det är sålunda af stor vikt, att vi i det följande ej förgäta, att arbete ej blott mätes (till mängden) af sin långvarighet utan ock af sin intensitet.

Boken är snart utläst  och mycket mer intressant än vad jag trodde när jag började titta på den. Särskilt nu, snart 100 år efter införandet av åttatimmarsdagen, och med vetskap om hur många människor lever med arbetet (mobilen) i fickan. 

Om en samhällsmedlem ej har tid eller krafter öfriga från förvärfsarbetet att ägna åt sina barns uppfostran, åt sin egen tidsenliga intellektuella utveckling, åt ett personligt och själfständigt deltagande i det offentliga lifvet o. s. v., så är hans existens helt visst ej så civiliserad, som vi älska skryta med, att "vår" tillvaro nu för tiden är. Och vi ha ej rätt att slå oss till ro med den 8tanken, att ifrågavarande medborgares materiella lif ju dock i många viktiga hänseenden är mycket bättre än hans farfaders var. Vi måste fordra, att hans andliga tillvaro skall vara förbättrad lika väl som hans materiella. Men hans andliga tillvaro kan ej vara god, om den ej är byggd på andlig frihet. Och blott den besitter värklig andlig frihet, som icke blott har juridisk rätt att utveckla och i allmänna lifvet öfva sina andliga förmögenheter, utan ock har den därtill erforderliga ledigheten.
Workers spinning and weaving wool
Isaac Claesz van Swanenburg
"Ben o' Bill's, The Luddite", av Daniel Frederick Edward Sykes och George Henry Walker är en roman som kom ut samma år som "Normalarbetsdagen" — men i motsats till den, ser bakåt.

1453

dagar kvar
i
foto Hodson Jonathan

fredag 27 januari 2017

The Mouse's Revenge - A Tragedy — novellutmaningen

15. Läs en sorglig novell — The Mouse's Revenge - A Tragedy, ur Short stories for short people, 1896, av Alicia Stuart Aspinwall

Inte nog med att det finns fler noveller på nätet än jag kunde drömma om, jag har upptäckt att oändligt många av dem är inlästa, så jag kan fortsätta att läsa med slutna ögon. Länken ovan är är för den som föredrar att läsa med öppna ögon  vill du hellre lyssna till boken finns den här
Det roliga med böckerna i det här arkivet, är att man läser, och bläddrar, i originalet med illustrationer och eventuella anteckningar. Just den här boken fick James av sin Aunt Lucy, julen 1896.
Berättelsen, egentligen en saga, handlar om en mus som bor i ett kyrktorn, allt vore perfekt om inte kyrkklockan över hans huvud slog nio slag varje kväll,vilket skrämmer halvt ihjäl honom varje gång. (Fler än jag som kommer att tänka på Dorothy S. Sayers "The Nine Tailors?) Nåväl, musen bestämmer sig för att hämnas — och som vi alla vet, så lönar det sig inte att vara hämndlysten! 
lästa noveller:
39. Läs en novell med en huvudperson som har ett husdjur   "Cats", ur novellsamlingen ""Be Good to Yourself. A Book of Short Stories" (1930), av Nellie McClung (en spännande och intressant bekantskap).28. Läs en novell med ett lyckligt slut – Aunt Maryfrån Collected Short Stories av Fred M. White

25. Läs en kuslig novell — Cambric Tea av Marjorie Bowen 

29. Läs en novell med ett yrke i titeln  THE INCONSIDERATE WAITER, By J. M. BARRIE från "Stories By English Authors: London"

1. Läs en novell som är utgiven 2016 — "Melina" av Emelie Spak, ur novellsamlingen "Låt oss berätta — noveller från Värmland".

14. Läs en novell som utspelar sig på en ö — The Cobbler In The Devil's Kitchen, från "Mackinac And Lake Stories", 1899 av Mary Hartwell Catherwood
7. Läs en novell som handlar om en förälder och ett barn — "OATS FOR THE WOMAN" ur novellsamlingen "Humoresque A Laugh On Life With A Tear Behind It" (1920), av Fannie Hurst.
31. Läs en novell där någon råkar ut för en olyckshändelse  "The Reaper" (1922) av Dorothy Easton.
22. Läs en novell med något grönt i titeln — Green Gardens av Frances Noyes Hart, ur novellsamlingen The Best Short Stories of 1921.
 12. Läs en novell med en titel som består av fyra ord — Magpie Over the Hill från 1912, av John Galsworthy.
16. Läs en novell med en kroppsdel i titeln — "The Nose" ur novellsamlingen "The Mantle and Other Stories", av Nicholas Gogol.
17. Läs en novell där musik spelar en stor roll — "En riktigt bra jazzpianist" av Richard Yates, i översättning av Charlotte Hjukström från novellsamlingen "Noveller för världens barn 2009"
 8. Läs en novell av en författare som kommer från samma landskap som du bor i — "Säljes soffa" av Ingrid Rehnström, ur novellsamlingen "Låt oss berätta — noveller från Värmland".
20. Läs en novell som handlar om ett mord —"The unsolved Puzzle of the Man with No Face", ur novellsamlingen Lord Peter Views the Body (1928) av Dorothy L. Sayers
3. Läs en novell på ett annat språk än svenska — "The Lottery", från 1948, av Shirley Jackson. 
5. Läs en novell med en frukt i titeln — "The Olive" av Algernon Blackwood ur "The Best British Short Stories of 1922".
6. Läs en novell där ett smycke spelar en stor roll  The Ring of Gold, ur novellsamlingen A Country Idyl and Other Stories, av Sarah Knowles Bolton.   
11. Läs en novell där huvudpersonen är förälskad — Nina, ur novellsamlingen "Day's End" av H. E. Bates.
 

2. Läs en novell med något rött i titeln — "The Red Moon of Meru" av Gilbert Keith Chesterton ur novellsamlingen The Secret of Father Brown (1927)