söndag 31 mars 2019

Ännu ett vårtecken

Mädchen beim Seilspringen 
 Etienne Dinet 


in Just- 
spring          when the world is mud- 
luscious the little 
lame balloonman 

whistles          far          and wee 

and eddieandbill come 
running from marbles and 
piracies and it's 
spring 

when the world is puddle-wonderful 

the queer 
old balloonman whistles 
far          and             wee 
and bettyandisbel come dancing 

from hop-scotch and jump-rope and 

it's 
spring 
and 

         the 

                  goat-footed 

balloonMan          whistles 
far 
and 
wee
                             e. e. cummings

661

dagar kvar 
i

lördag 30 mars 2019

662

dagar kvar 
i

fredag 29 mars 2019

Grattis Amelia!

When men make themselves into brutes it is just to treat them like brutes. 
                                                                                             Amelia Barr

Amelia vid 80 års ålder
 Amelia Edith Huddleston Barr
29 mara 1831 – 10 mars 1919

Vad som fångade mig först hos Amelia, var hennes uppsyn  — jag gillade vad jag tolkade som ett ampert funtimmer med humor. 
Eftersom kärleksromaner, eller "romäns", som det visst heter nu för tiden, så började jag med hennes självbiografi, "All the Days of My Life: An Autobiography", och blev inte besviken. Denna kvinna som tidigt blev änka — hon förlorade fyra söner och sin man till gula febern — av de tolv barnen tycks det som bara tre uppnådde vuxen ålder, men hon lyckades på egen hand försörja sig och sina barn genom att undervisa och skriva böcker. En feministisk förebild!
Amelia 18 år gammal

Do you remember wearing flannel around your waist, bell-bottoms, or using an excessive amount of Aqua Net? Well, maybe you’d rather forget, but the one trend that imprints a lasting memory is…kindness! Fads come and go but the positivity you put out into the world will last forever.

663

dagar kvar 
i

torsdag 28 mars 2019

664

dagar kvar 
i

onsdag 27 mars 2019

665

dagar kvar 
i

tisdag 26 mars 2019

666

dagar kvar 
i

måndag 25 mars 2019

Tranan bär ljus i säng

och punktliga är de, i går kväll, på tranafton, flög ett tjugotal tranor, under höga rop, över huset.

 Crane and Pine Tree with Rising Sun 
Suzuki Kiitsu

TRANBREV

Mästaren stod på stranden,
höll ett brev i handen,
tänkte med djup, gudomlig håg
        på Betanias stilla by.
Vem ibland drängar alla
skulle som bud han kalla?
Då såg han upp och vinkade ner
        en susande fågel ur sky.
"Trana, hör vad jag säger!
Vingar och ben du äger,
löp över träsk och flyg över berg
        med min himmelska tankes ord."
Tranan, stolt och förveten,
stöter se’n dess i trumpeten,
far med ståt i sin purpurhatt
        som kurir mellan himmel och jord.

Se, nu kommer tranan,
tranan kommer från Kanan, 
söker sig hit till sin nord igen,
        sitt kärr, sina frostiga bär.
Hör du tranan skria,
öppna ditt fönster, Maria,
lyssna och tänk en bebådelsenatt
på den som dig rätt har kär.
Rent som med sol på driva
ville min längtan jag skriva,
sända den bort till din fjärran trakt
        med det ädlast betrodda bud.
Hör du hornet i blåsten
tänk: Nu kommer posten.
Vänta, du grå postiljon, och bär
        tillbaka min hälsning med Gud! 
                                          Erik Axel Karlfeldt 

bilden finns i ett verk av Olaus Magnus

Redan på 1500-talet kände man till uttrycket "tranan bär ljus i säng", och det är just vad de två flygande tranorna på bilden gör  de har ett ljus i näbben. För nu när våren var här, och med den tranorna, var det så ljust på kvällarna att man inte skulle tända ljuset på kvällarna, utan lägga sig i dagsljus.

I somliga trakter har man skickat tranbrev till sina vänner  brev som liksom påskbreven skulle skickas anonymt. Eller rättare sagt så skulle man smyga sig fram till mottagarens hus och slänga in brevet i farstun.
Och på många håll skulle man springa barfota runt huset på tranafton, vilket jag inte gjort ity det ligger fullt med snö kring huset.
På andra håll hängde barnen upp sina strumpor vid sängen — och si, nästa morgon fann de att tranan varit där under natten och lagt godis i strumporna.

667

dagar kvar 
i

söndag 24 mars 2019

Eskapism


  Reading
Fernand Léger 

To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life. 
                                                W. Somerset Maugham

668

dagar kvar 
i

lördag 23 mars 2019

669

dagar kvar 
i

A Night Out — novellutmaningen -19

14. Läs en novell där det finns en katt — A Night Out, av Edward Peple
"Jes' wait fer me an' de moon, me son, an' 
dontcher fergit dat frawgs is frawgs!"

Omar Ben Sufi was a cat. This unadorned statement would have wounded Omar Ben to the marrow of his pride, for he chanced to be a splendid tiger-marked feline of purest Persian breed, with glorious yellow eyes and a Solomon-in-all-his-glory tail. His pedigree could be traced directly back to Padisha Zim Yuki Yowsi Zind—a dignity, in itself, sufficient to cause an aristocratic languor; but, to the layman, he was just a cat.

Omar Ben Sufi hade sin egen franska husa, som badade honom och serverade honom mat på dresdenporslin.  Han levde sitt enformiga i en ståndsmässig miljö ända tills han träffade den enögde Ringtail Pete, med ett snett leende, och fick smak för ett kattigare liv.

On the homeward way they turned into a lane and came to a clump of catnip. True, Omar Ben had tasted the herb before, but dry and in five-cent packages, which was different from the pure article direct from nature's still and exuding its sharp, intoxicating breath. Pete and Omar fell upon it greedily, rolled upon it, wallowed among the scattered leaves, and chewed and chewed till their senses swam in a spirit-dance of ecstasy. Then, after a nap, the two reeled homeward down the road, Pete smiling his twisted smile, and Omar Ben Sufi wrapped in the comforting belief that he was singing tunefully.


Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.
35. Läs en novell vars titel är en allitteration — Possessing Prudence av Amy Wentworth Stone, ur Atlantic Narratives (1918)
34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll  —  The Case of the Registered Letter av Auguste Groner
12. Läs en novell med ett efternamn i titeln — Dr. Wygram's Son av G. M. McCrie 
31. Läs en novell där det sker något övernaturligt — The Last Séance" av Agatha Christie
18. Läs en novell där det finns en cykel — "The Stout Miss Hopkin's Bicycle", (1911), av Octave Thanet ur novellsamlingen "Stories That End Well"
10. Läs en novell där någon reser med tåg — "A Broken Journey" av Logan Pearsall Smith ur novellsamlingen  The Youth of Parnassus and Other Stories.   
25. Läs en novell som utspelar sig i New York — "Zone of Quiet" ur novellsamlingen Round Up: The Stories av Ring Lardner, 1929
17. Läs en novell där någon är rädd — The Shadowy Third ur novellsamlingen med samma namn av Ellen Glasgow
6. Läs en novell vars titel börjar på P — Pingstbrud av Tage Aurell ur "Berättelser, en samlingsvolym".

fredag 22 mars 2019

Katter i konsten

Elizabeth Violet Blackadder


Black Cat with Poppies

Cat in a Box, 2004

Strelitzia and Cat

Cat and Orchid 

Amelia, Black Cat Sleeping


Hong Kong Cat

Cat on a Rug, 1969

Kikko

Kikko on a Rug. 2003

Cats and Poppies

Abyssinian Cat

 Cats and tulips 

Coco Sleeping sketch of tortoise cat, 2003


Fred in a Box, 2003

Cat in a Garden

Cat, 1974

Cat Amongst Tulips


Puskas and Tigger, British postage stamp 1995

Sophie British postage stamp 1995

670

dagar kvar 
i

torsdag 21 mars 2019

Vår!

The first plate of Spring

Spring
Sound the flute!
Now it’s mute.
Birds delight
Day and night;
Nightingale
In the dale,
Lark in sky,
Merrily,
Merrily, merrily, to welcome in the year.

Little boy,
Full of joy;
Little girl,
Sweet and small;
Cock does crow,
So do you;
Merry voice,
Infant noise,
Merrily, merrily, to welcome in the year.

Little lamb,
Here I am;
Come and lick
My white neck;
Let me pull
Your soft wool;
Let me kiss
Your soft face;
Merrily, merrily, we welcome in the year.
                                           William Blake
The second plate of Spring

671

dagar kvar 
i

onsdag 20 mars 2019

672

dagar kvar 
i

människa

(individ av) den zoologiskt till ordningen Primates (herredjur) hänförda arten av jordens levande varelser, Homo sapiens Lin., som utom sin upprätta gång främst utmärker sig gm sin talförmåga, sin högre o. allsidigare intelligens o. sin förmåga av högre andlig utveckling; vanl. tänkt ss. stående över djurriket.
                                                        från SAOB

Woman Reading  

Man blir kanske inte en bättre eller ens i längden en lyckligare människa av att läsa böcker, men man blir mera människa. 
                                                                                              Göran Hägg

tisdag 19 mars 2019

Tetankar


 Time for Tea  
Valentine Cameron Prinsep  

“You have filled my tea with lumps of sugar, and though I asked most distinctly for bread and butter, you have given me cake. I am known for the gentleness of my disposition, and the extraordinary sweetness of my nature, but I warn you, Miss Cardew, you may go too far.” 
                                                                                         Oscar Wilde

Oscar tycks ha haft samma syn på tedrickandet, och tilltugget, som jag har. Tänk om jag kunde bjuda honom på eftermiddagste! 

Väderprognosen är lovande, snart kan jag nog flytta ut i solen när jag ska inmundiga mitt te.  
 673

dagar kvar 
i

måndag 18 mars 2019

674

dagar kvar 
i

söndag 17 mars 2019

675

dagar kvar 
i

lördag 16 mars 2019

The Automatic Maid-of-All-Work — novellutmaningen -19

38. Läs en novell där något går sönder — The Automatic Maid-of-All-Work, A Possible Tale of the Near Future,  av M. L. CampbellIt was a queer-looking thing, with its long arms, for all the world like one of those old-fashioned wind-mills you see in pictures of foreign countries. It had a face like one of those twenty-four hour clocks, only there were no hands; each number was a sort of electric button. It was run by electricity, you know. The battery was inside. I didn’t understand it very well; I never could see into anything in the way of machinery; I never pretend to listen when John tells me about his inventions. The figures, as I said, were buttons, and you just had to connect them with some wires inside. There were a lot of wires, each for some kind of work which would be done at the hour indicated by the button you connected it with. This was handy, so that we would not have to get up in the morning till breakfast-time, and would be handy in lots of ways.

Och som det går sönder!
Vem M. L. Campbell, berättelsens författare" är, har jag inte lyckats luska ut — allt jag vet om novellens ursprunget är att den var publicerad i "The Canadian Magazine of Politics, Science, Art and Literature for July, 1893". Det är inte stor litteratur, och säkerligen inte avsedd att vara det, fastmer tänkt som en stunds förströelse, som ska få läsaren att dra på smilbandet. Den skrevs 35 år innan ordet robot var uppfunnet, men det är vad det rör sig om, och jag fascineras av dess beskrivning.

Woman Sweeping Her Home 
Jean François Millet

Lite längre har väl robottillverkningen kommit i dag, men för säkerhets skull fortsätter jag nog att städa (eller inte alls städa), på det traditionella sättet.