söndag 10 mars 2019

The Shadowy Third — novellutmaningen -19

17. Läs en novell där någon är rädd — The Shadowy Third ur novellsamlingen med samma namn av Ellen Glasgow

“I saw her lift her little arms, and I saw the 
mother stoop and gather her to her bosom”
illustration av Elenore Plaisted Abbott

Wikipedia påstår att den här novellsamlingen kom ut 1923, men på titelbladet i boken framgår att den kom ut 1899 första gången och sedan i ytterligare fem upplagor, den sista 1923. Kanske misstolkar jag något.

Margaret Randolph är privat nattsköterska åt en läkarhustru, och redan från berättelsens början undrar jag över vad som är sant  vem som har rätt, och vad som möjligtvis är förtal. En atmosfär som bäddar för rädsla.
Även om upplösningen inte är oväntad, så ger den inte svar på en del av frågorna.

  Ellen Glasgow kom med åren att engagera sig i suffragettrörelsen vilket inte framgår i den här novellen, som inte berör kvinnors ställning i någon större utsträckning.

Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.

35. Läs en novell vars titel är en allitteration — Possessing Prudence av Amy Wentworth Stone, ur Atlantic Narratives (1918)
34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll  —  The Case of the Registered Letter av Auguste Groner
12. Läs en novell med ett efternamn i titeln — Dr. Wygram's Son av G. M. McCrie 
31. Läs en novell där det sker något övernaturligt — The Last Séance" av Agatha Christie
18. Läs en novell där det finns en cykel — "The Stout Miss Hopkin's Bicycle", (1911), av Octave Thanet ur novellsamlingen "Stories That End Well"
10. Läs en novell där någon reser med tåg — "A Broken Journey" av Logan Pearsall Smith ur novellsamlingen  The Youth of Parnassus and Other Stories.   
25. Läs en novell som utspelar sig i New York — "Zone of Quiet" ur novellsamlingen Round Up: The Stories av Ring Lardner, 1929

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar