söndag 30 juni 2019

571

dagar kvar 
i

lördag 29 juni 2019

572

dagar kvar 
i

fredag 28 juni 2019

573

dagar kvar 
i

torsdag 27 juni 2019

574

dagar kvar 
i

onsdag 26 juni 2019

575

dagar kvar 
i

tisdag 25 juni 2019

576

dagar kvar 
i


måndag 24 juni 2019

577

dagar kvar 
i

söndag 23 juni 2019

Välsignade sommar

Midsummer
  David Gauld 


Nu varm, välsignad sommar står
kring nejden, där jag bor.
Bland skepling beta mina får,
bland mjölkgräs mina kor,
och solsken rinner i min råg
som honung och som smör
och glänser  min blanka hatt,
mitt ädla spanska rör.
                    ur "Den rike ynglingen"
                             av Erik Axel Karlfeldt 

 I vissa trakter kallas kovall för skepling, och hos "den virtuella floran
läser jag:
"Vid Lycksele kyrka i Umeå lappmark erhålles det, såvidt jag vet, allra förträffligaste smöret, och aldrig har jag förr sett något så intensivt höggult som detta. Därför äro köpmännen i Umeå mera ifriga att erhålla sådant än något annat, emedan det kan säljas till högre pris, äfvensom en bättre vara erhålles, om annat blandas därmed. Då jag på sagda plats frågade efter orsaken, svarades, att det var Kowall (alfa, beta), hvilken växt här förekommer ganska ymnigt, som åstadkom detta. Detta fann jag ock bekräftadt däraf, att de kreaturens betesmarker, som jag såg, voro rikligare täckta af denna växt, än jag någonsin förut hade skådat."
Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

578

dagar kvar 
i

lördag 22 juni 2019

Livets sommarspel

Midsummer  
Margaret Fisher Prout 

Välsignade midsommar! Man skall inte tänka den tiden utan bara svälja hvar solminut som skänks oss i lifvets korta sommarspel.
                                                ur sommarspel av Henning Berger

579

dagar kvar 
i

fredag 21 juni 2019

Midsommar

Midsummer
Sir James Guthrie


“If eternity had a season, it would be midsummer. Autumn, winter, spring are all change and passage, but at the height of summer the year stands poised. It's only a passing moment, but even as it passes the heart knows it cannot change.” 
                                                                                                      Ursula K. Le Guin

580

dagar kvar 
i

torsdag 20 juni 2019

Midsommarens firande

Löfmarknad på Munkbron, Stockholm

Stora förberedelser göras till denna högtid. Dagen förut, Midsommarafton, S:t Hans' afton putsas alla stugor och andra bostäder, rum och dörrar löfvas eller "majas" med löfqvistar och blommor. Äfven golfven beströs med löf, eller med hackadt granris eller enris, såsom förut blifvit sagdt. Unga granar uppsättas vid dörren och på andra ställen vid bostaden, och ganska ofta byggas små "löfsalar" nära boningshuset.
Stadsborna stå icke långt efter landtfolket i Midsommarens firande. I Stockholm hålles en så kallad "löfmarknad" på Munkbron, der man håller till salu ej allenast blommor och unga björkar, utan också tusende små majstänger af många simensioner, ända till 5, 6 alnars höjd. De se rätt besynnerliga ut med sin utstyrsel af löf, blommor, remsor af färgadt papper, förgyllda äggskal med mellanstuckna stycken af ihåliga vass-strån o.s.v., jemte flagga eller vimpel öfverst, och de flesta delar förgyllda med bladguld. De många båtarne vid sidan af kajen, lastade med björkar, gifva det hela utseende af grönskande flotta.
                                                      ur "Svenska allmogens plägseder" (1871), 
                                                                         av Llewellyn Lloyd 

581

dagar kvar 
i

onsdag 19 juni 2019

Längtan till landet

Försommaridyll vid nyponsnår  

Ären I som jag och mina syskon voro, stadsbarn, kanske I ock veten hur man längtar på landet då Juni månad inträdt? då midsommar stundar, då alla ängsblommor stå utslagna och göken och andra foglar låta höra sina ljufliga toner? Ären I så lyckliga att I ären landtbarn, så ha'n I redan njutit af vårens alla framsteg under Maj och Juni, och midsommar sätter blott kronan på alla edra vårfröjder. Då kunnen I knappast förstå en gång huru de små stadsbarnen, som leka på instängda gårdar, aldrig få se en doftande vårblomma eller ett grönt strå, och huru lyckliga de bli då de få skåda sommaren ansigte, på landet.
                    ur "Året. Teckningar ur barndomslifvet" av Thekla Knös

582

dagar kvar 
i

tisdag 18 juni 2019

583

dagar kvar 
i

Sommarglädje

1) glädje som man känner l. som ngn känner för att det är sommar, glädje över sommaren; äv. oeg. l. bildl. 

Sommar
Gunnar Berndtson

Stiltje
Solskenet sjöng med en syrsas röst
så hög att det knappt kunde höras.
Sommaren kom och slog ned på ditt bröst
som en slända som inte får störas.

Orörd av våg och fågelflock
tecknade viken i gläntan
sitt blanka, smalnande flygellock
som speglade tyst förväntan.

Genom en silduk av klorofyll
sipprade timmarna stilla,
tills dagen tröt och dess sista idyll
sakta började drilla.

En dag, en sommar, ett ögonblick
försvann genom gläntan mot stranden.
Jag grep i flykten dess slöja och fick
en månsten av ljus i handen.
                      karl ragnar gierow


Det är kombinationen av dofter, dagrar, ljud och vinden mot huden — det ogripbara, obeskrivliga och ofattbara som är sommar för mig. Och alla minnen, glada och vemodiga om varandra i en oupplöslig sommarblandning. 

måndag 17 juni 2019

584

dagar kvar 
i

söndag 16 juni 2019

Passa på

innan sommaren är över!
Robert Harris


“Books are more real when you read them outside.” 
                                                                                     Maggie Stiefvater 

585

dagar kvar 
i

lördag 15 juni 2019

I skärgården

Precis så här ser min badplats ut.

I skärgården
Anders Zorn

En ung lektor i Stockholm flyttade med sin familj långt ut i skärgården för att där tillbringa sommaren. Det var tredje sommaren han bodde där, och för hvar gång han kom ditut, upprepades för honom samma känslor, som han erfarit, när han för första gången såg sjön glittra blått omkring öar och skär, medan vattnet plaskade upp över stenar och vass, och måsarnas hvita vingar blänkte i solskenet.
Han tyckte, att här var hans hem; här i denna rena luft, långt bort från stadens förslappande nöjen, fadda sällskapsliv, småaktiga, förtärande elakhet och feberaktiga avancementskamp  här var hans hem. På en liten ö, där ekar, alar, rönnar, askar och björkar trängt undan barrskogen, så att endast några ensamma mörka tallar stodo kvar, här och där inpassade bland den ljusare grönskan, där bodde han. Det var den tredje sommaren som gick, och ännu talade den vänliga ön till honom och hans hustru samma språk, som när de unga, och förväntansfulla och nygifta en solig junidag stigit uppför den lilla backen, som leder upp till det stora, gråa trähuset som låg midt på ön.
        ur En ungdomsdag av  Gustaf af Geijerstam

586

dagar kvar 
i

fredag 14 juni 2019

587

dagar kvar 
i

torsdag 13 juni 2019

588

dagar kvar 
i

onsdag 12 juni 2019

En morgon i juni

June Morning 
James Durden 

  “What a thrill, what a shock, to be alive on a morning in June, prosperous, almost scandalously privileged, with a simple errand to run.”  
                                                                                        Michael Cunningham,

589

dagar kvar 
i

tisdag 11 juni 2019

590

dagar kvar 
i


måndag 10 juni 2019

Friggas öga


Summery landscape
okänd konstnär


Tunga humlor brummade i luften. Baldersbrå och Friggas öga blommade på tunet, och på åkervallarna gulnade länge sedan kornet. Borta på sjön vickade en fiskare sin ekstock, och den var ännu svart efter elden, som hade urholkat den.
                                      ur  Folkungaträdet av Verner von Heidenstam 


 Någon som vet vad Friggs öga är för växt? Jag hittar varken något på nätet eller i mina hyllor, som kan stilla min nyfikenhet.


591

dagar kvar 
i

söndag 9 juni 2019

Latsommar

betyder inte riktigt vad jag först trodde att det betyder.  (i vissa trakter) om tiden mellan vårbrukets avslutning o. slåtterns början; latmanssommar.  

592

dagar kvar 
i

lördag 8 juni 2019

Lördag med Gutenberg

Ett av dagens fynd är "Die Säge, av Franz Feldhaus".

Ägyptischer Tischler, sägend. Links Holzklotz, 
darauf Deixel. Um 1450 vor Chr.

 Tänk att jag nästan missade denna intressanta bok  kanske för att den är på tyska eller möjligtvis därför att jag aldrig funderat över sågens historia. Detta trots att jag i går stannade till inför en målning på två män som sågade, därför att jag faktiskt tyckte att sågen rörde sig.
Var lugn, jag tänker inte ge mig in på teknikaliteter, eller ens försöka återge vad som står att läsa i boken. Jag vill bara peka på en bok med 66 intressanta ( och några otäcka) illustrationer, ifall någon skulle vara lika nördig som jag, och vill fördjupa sig i en del av historien som jag aldrig reflekterat över.

Zwei Säger. Römisches Alabaster-Relief.

Här nöjer sig inte Herkules med bara en klubba, för alla eventualiteter har han dessutom utrustat sig med en såg, förutom något som närmast liknar en pall.

Herkules, angeblich mit Säge. Antike Gemme

 Visst har jag läst om hur man tillverkar blyertspennor, men jag har missat de särskilda sågarna man använde.
Die Sägen des Bleistiftmachers. Kupferstich von 1711.

Die Säge eines verschwundenen Handwerks ist auf Seite 52 abgebildet. Sie ruht in einem Bügel zwischen Werktisch und Sitzbank des »Bleiweißschneiders.« Dieser Handwerker zerschnitt den Graphit — damals Bleiweiß genannt — zu feinen Stäbchen, die man in Holz faßte. Es ist also der Ahne unserer heutigen Bleistiftfabrikanten

Säge in der Hand einer mit ihren eigenen Werkzeugen
 eingekleideten Wagnersfrau. Kolorierter Kupferstich um 1730

Ums Jahr 1695 erschienen in Paris Abbildungen von Handwerkern, die im damaligen barocken Geschmack mit ihren eigenen Werkzeugen oder Fabrikaten bekleidet waren. Man fand an solchen Bildern Geschmack und es kamen bis etwa 1730 mehrere Serien solcher Kunstblätter »der mit ihren eigenen Arbeiten und Werckzeugen eingekleideten Künstlern, Handwerckern und Professionen« heraus. Hier ist auf Seite 56 die Frau des Wagners dargestellt, die in der rechten Hand eine große Säge hält. Die Schnecken des Haares, die Puffärmel und die Krinoline sind aus Wagenrädern gebildet und rings um den Reifrock herum hängen alle möglichen Werkzeuge.

För kvinnor som inte vill bära snickarbyxor med hundra fickor och fiffiga anordningar för verktygen (och som säger slabang, när hela härligheten rasar i golvet vid ett toabesök) finns här en feminin arbetskostym som rymmer alla redskap. Man får titta noga för att upptäcka dem alla.

593

dagar kvar 
i

fredag 7 juni 2019

Sommar

1) om den varmaste, mellan vår o. höst inträffande årstiden (varunder vegetationen når sin höjdpunkt o.) vartill i Sv. normalt räknas månaderna juni, juli o. augusti; äv. (numera i sht i fackspr.) om mera exakt avgränsad sådan årstid, särsk. dels om den kalendariska perioden mellan sommarsolståndet o. höstdagjämningen (på norra halvklotet från den 21—22 juni till 23—24 september), dels om meteorologiskt (efter temperaturen) bestämd period (nu om period varunder dygnets genomsnittstemperatur är lägst +10° C); äv. med (numera i sht mer l. mindre omedvetet) inbegrepp av vår (o. höst): sommarhalvår; äv. med särsk. tanke på väder o. värme l. växtlighet som kännetecknar årstiden sommar.

Svensk sommarträdgård
                   Eva Seltmann-Reinig


A Fine Day
Clear had the day been from the dawn,
A chequer'd was the sky,
Thin clouds like scarfs of cobweb lawn
Veil'd heaven's most glorious eye.
The wind had no more strength than this,
That leisurely blew.
To make one leaf the next to kiss
That closely by it grew.
                      Michael Drayton