torsdag 20 juni 2019

Midsommarens firande

Löfmarknad på Munkbron, Stockholm

Stora förberedelser göras till denna högtid. Dagen förut, Midsommarafton, S:t Hans' afton putsas alla stugor och andra bostäder, rum och dörrar löfvas eller "majas" med löfqvistar och blommor. Äfven golfven beströs med löf, eller med hackadt granris eller enris, såsom förut blifvit sagdt. Unga granar uppsättas vid dörren och på andra ställen vid bostaden, och ganska ofta byggas små "löfsalar" nära boningshuset.
Stadsborna stå icke långt efter landtfolket i Midsommarens firande. I Stockholm hålles en så kallad "löfmarknad" på Munkbron, der man håller till salu ej allenast blommor och unga björkar, utan också tusende små majstänger af många simensioner, ända till 5, 6 alnars höjd. De se rätt besynnerliga ut med sin utstyrsel af löf, blommor, remsor af färgadt papper, förgyllda äggskal med mellanstuckna stycken af ihåliga vass-strån o.s.v., jemte flagga eller vimpel öfverst, och de flesta delar förgyllda med bladguld. De många båtarne vid sidan af kajen, lastade med björkar, gifva det hela utseende af grönskande flotta.
                                                      ur "Svenska allmogens plägseder" (1871), 
                                                                         av Llewellyn Lloyd 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar