lördag 15 maj 2021

Lördag med GutenbergMaking  Apple Pie
Anonymous painter

Idag hade Johannes mycket att bjuda på - så mycket att jag inte visste vilken ände jag skulle börja i. Efter en stunds grunnande (medan jag diskade) började jag med reklamhäftena - jag hyser ju, som bekant, en viss svaghet för sådana.Det första handlade om kvarg/kvark/keso, jag är lite osäker på vilket ord jag ska använda - kanske får jag ta till det gamla ordet ostkram, för det förefaller som dessa recept mest handlar om den släta kvargen. För recept är det, och många av dem tror jag är bra.Baker's Coconut Recipes från 1922 har charmiga tidstypiska illustrationer, hur recepten är har jag svårt att yttra mig om - jag använder ytterst sällan kokos, och vet inte ens om vi i Sverige kan köpa motsvarigheten till de här konservburkarna med kokos. Men prova gärna, och berätta vad du tycker!


Bohemian Pie

1 apple

½ cup sugar

½ cup raisins

1 can BAKER’S Coconut

1 tablespoon cinnamon

Line a square pan with good pie dough—let it extend up on sides about an inch. Make a layer of apple, sliced thin. Sprinkle sugar and cinnamon over the apple. Sprinkle raisins over this, then the coconut. Cover with dough without any opening. Fold edge of lower crust over upper crust and pinch together. Wet well with cream, sprinkle with granulated sugar and bake slowly about an hour.Utanskriften på ”Recipes: Hershey's Baking Chocolate” ser lite trist ut, och sånär som på ett foto av ”Everyday Chocolate Layer Cake”, finns inga bilder på bakverken. Men varför inte prova receptet på den tårtan - men kanske inte varje dag.Everyday Chocolate Layer Cake”


2 cups sifted cake flour

2 teaspoons baking powder

½ teaspoon soda

½ teaspoon salt

⅔ cup shortening

1¼ cups sugar

1 teaspoon vanilla

2 eggs

3 blocks (3 ounces) HERSHEY’S BAKING CHOCOLATE, melted

1 cup milk

(1) Sift flour once, then measure and mix with baking powder, soda and salt; sift twice. (2) Cream shortening until softened; add sugar gradually, beating thoroughly after each addition. (3) Beat in vanilla, then eggs, one at a time, beating until light and fluffy after each. Add melted chocolate and stir until blended. Add flour mixture alternately with milk, beating until smooth after each addition. (4) Turn into 2 greased (8- or 9-inch) layer cake pans. Bake in moderate oven (350 degrees F.) to 25 to 30 minutes according to thickness of layer. (5) Frosting Suggestion: When cake is cold spread with Quick Chocolate Frosting.


Cottage Cheese Recipe Book

https://www.gutenberg.org/files/65327/65327-h/65327-h.htm


Baker's Coconut Recipes

The Franklin Baker Company 

https://www.gutenberg.org/files/65326/65326-h/65326-h.htm


https://www.gutenberg.org/files/65303/65303-h/65303-h.hmm

Recipes: Hershey's Baking Chocolate

onsdag 12 maj 2021

Från ostäda till arkangeliter och pitschaft

The Ribbon Seller, se till of a
Tapestry Cartoon for ’ La Foire
de Village
Etienne Jeaurat

Det började med det alltför välkända begreppet (men inte ordet) ostäda. 

Ordet tycks ha varit tämligen vanligt på 1800-talet, jag hittar det bland annat hos Helena Westmarck. För min del är det en ny bekantskap som visar sig inte bara vara en rolig och läsvärd författare utan också konstnär och kvinnosakskvinna.

I hennes bok ”Ur Studieboken I” från 1890 hittar jag inte bara ordet ”ostäda”:


”Men innerst i hennes hjärta sved det; hon som var så stolt öfver sitt kök och sitt bord. Mina skulle aldrig i lifvet gått in på att låta någon ostäda i sitt kök.”


utan även arkangelit:


”Också hade från någon vrå af hennes minnes skräpkammare krupit fram bilden af en liten flicka, som en gång i ett frestande ögonblick tagit en blank silfverslant från moderns toilett för att köpa ett band, som hade lyst så bjärt 

i den kringvandrande arkangelitens väska.”


och pitschaft:


”En dag lämnades vid frukostbordet ett bref åt kommerserådet. Det låg i ett illa gjordt, skrynkladt kuvert, och en fingerborgsbotten kade gjort tjänst som pitschaft.”  


OSTÄDA ω3~stä2da, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).

Etymologi

[till OSTÄDAD]

intr.: åstadkomma oordning l. oreda (ngnstädes), göra att det blir villervalla; numera i sht: stöka till l. skräpa ner l. rumstera om (ngnstädes); i sht förr äv. tr.; särsk. (förr) med avs. på kläder: göra osnygg l. oordnad.

https://www.saob.se/artikel/?unik=O_1289-0277.2BY7&pz=0


Arkangelit

”Med schackrare avsågs tvivelaktig handel som inbegrep lurendrejeri och ockerfasoner. Begreppet arkangelit syftade på de handelsmän som hade sina rötter i Vitahavskarelen som hörde till guvernementet Archangelsk i norra Ryssland.”aft

https://www.hbl.fi/artikel/gardfarihandlarna-bemottes-med-rasism-och-skepsis-bland-de-hogre-standen-men-pa-landsbygden-var-de/


PITSCHAFT 

Etymologi

[jfr mlt. pitzeer, mht. petschat, betschat, pitschier m. m., ä. t. petschier, pitschier m. m., t. petschaft; av slaviskt urspr.; jfr tjeck. pečet, lillry., bulg. o. serb. pečat, ry. pečatõ. — Jfr PITSCHERA]

1) (numera bl. ålderdoml. l. bygdemålsfärgat, mindre br.) (graverad) sigillstamp, signet; särsk. om signet i en fingerring l. en urkedja o. d.”

https://www.saob.se/artikel/?seek=Pitschaft&pz=1


Helena Westmarck

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Helena_Westermarck

 ”Ur Studieboken I”, 1890 av Helena Westmarck

https://litteraturbanken.se/författare/WestermarckH/titlar/UrStudieboken1/sida/2/faksimil


Étienne Jeaurat

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Étienne_Jeaurat
tisdag 11 maj 2021

Hygienisk skrivstil

Writing Woman
Pierre Bonnard

Hvilkendera stilen, den lutande eller den lodräta, uppfyller bäst såväl skolans som det praktiska lifvets kraf på en god, hygienisk skrifstil?

Af E. EHRLIN (Inledningsföredrag vid Gäfleborgs läns femte allmänna läraremöte i Gäfle den . 11 aug. 1899.) 


Vad i all världen är en hygienisk skrivstil? En stil som befrämjar hälsan? 

Det framgår inte av det korta citatet som jag hittar när jag börjar läsa på om skrivstil. Något som en annan notis fick mig att göra:


According to The Wall Street Journal, some physicians recommend handwriting for older individuals as an effective cognitive exercise for keeping their minds functioning well as they age. Writing essentially activates more parts of the brain than typing does, including the areas that govern regions like thinking, language and working memory.


Vem vill inte bevara sina minnesfunktioner? Men jag noterar att jag borde ligga bra till, för jag skriver mycket för hand. Att vara utan dator en längre period ger många tillfällen till att öva sin handstil, för öva måste man eftersom handstilen liksom gamla gärdsgårdar snabbt förfaller om man inte ägnar den regelbunden uppmärksamhet.

Häromdagen hittade jag en skrivbok från när jag gick i fjärde klass, och alltså var nio år, och blev förvånad över hur prydlig handstil jag hade eftersom jag minns att välskrivning inte var min starka sida.


      Tror inte att jag har en enda skrivbok utan        marginalklotter

Pierre Bonnard

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard#Early_career_–_the_Nabismåndag 10 maj 2021

En smaksak värd att slåss för

Woman Chocolate Vendor
Paul Gavarni 


Ste-Foix inkommer en middag på Café Procope för att der dricka sitt chokolad och vänta sina vänner.

Just i begrepp att föra till sina läppar sin älsklingsdryck, ställer han hastigt koppen ifrån sig och slungar en harmsen blick på en person, som sitter vid bordet närmast hans. 

Denne person, hvilken är honom obekant, har fram för sig tre koppar, af hvilka de tvänne mindre innehålla, den ena thévatten och den andra chokolad. Den tredje, något större, är deremot tom.

Den obekante tömmer de bägge smärre kopparne i den större och fattar derefter ett alnslångt, men mycket smalt bröd, kändt i Paris under namnet ”la flute”, samt börjar doppa och äta med bästa appetit. 

Thé och chokolad sammanblandade!

Ste - Foix kan icke styra sig längre. 

Med en röst darrande af vrede ropar han till den obekante: »Monsieur! det var en sakramenskadt dålig diné.» 

Den obekante, lika nitälskande för sammanblandningen som Ste - Foix för enheten, reser sig upp från sin plats, närmar sig Ste-Foix och  begär upprättelse. 

Ste-Foix och den obekante åtföljas till Boulogne - skogen, der de slåss på värja. 

Ste-Foix blir blesserad och hans motståndare uttrycker sin ledsnad öfver denna olycka. 

»Det gör ingenting,» ropar   Ste-Foix,» bara ni erkänner att det var en sakramenskadt dålig diné.» 

          Ur ”Sonen af söder och nord” 

             av August Blanche

 

Choklad tycks vara ett av dessa ord där man kan välja om man ska säga mitt eller min choklad, fast jag har aldrig hört någon säga mitt choklad, jag har en känsla av att det försvann vid förra sekelskiftet.

Att blanda sitt te med choklad tycker jag däremot inte låter så märkligt, det finns ju te som är smaksatt med choklad. Nu är jag ingen större vän av ”parfymerade” teer - men om det oskicket har jag skrivit flera gånger, men nog finns det värre smaksättningar.


Den som brukar Thé, Caffé och Chocolade hemma i sit Hus, betalar (i kontribution) Twå Daler Silfwermynt utan åtskillnad. 

Står att läsa en skrift från 1716.


Jag ger upp, hädanefter kommer jag bara att bifoga länkarna - att länka är näst intill omöjligt.


https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Gavarni


https://litteraturbanken.se/författare/BlancheA/titlar/Sonen2/sida/5/faksimil


https://bastmattan.blogspot.com/2009/06/pa-tal-om-att-dyka-och-simma.html?m=1


BBK. Mkjb

fredag 7 maj 2021

Vem vill läsa om ett vanligt liv?

Ä
Lesende mig roter Jacke
Oskar Moll


frågar sig Sven Teglund i gårdagens ”tankar för dagen”.

JAG!!!! vill jag skrika tillbaka. Han undrar varför en bok utan skilsmässor, mord eller andra uppslitande händelser inte säljer, när den vanliga vardagen rymmer så mycket intressant.

Det har även jag undrat många gånger. En av mina skenbart händelselösa favoritböcker är Harriet Beecher Stowes ”Poganuc People”, en bok jag skrivit om tidigare.

Just nu läser jag Mathilda Roos sista bok ”Maj: en familjehistoria”, än så länge ger den mig vad jag vill ha: nya ord (det vill säga gamla), lite stockholmiana - bygget av nya riksdagshuset var under uppförande - väl tecknade karaktärer och interiörer. Vad kan man mer begära?


Först var det ett himla pill att få dit länkarna, se’n försvann de bara. Här kommer de ”fristående”:


https://bastmattan.blogspot.com/2013/12/pa-julens-sjatte-dag.html?m=1


https://bastmattan.blogspot.com/2014/03/nu-har-jag-hunnit-till-r.html?m=1U

onsdag 5 maj 2021

Testlandning


Förhoppningsvis ska jag kunna göra en lyckad inflygning och landa på min kära gamla matta - och slå mig till ro där för gott.

måndag 28 december 2020

24

dagar kvar 
i