onsdag 6 mars 2019

Zone of Quiet — novellutmaningen

25. Läs en novell som utspelar sig i New York — "Zone of Quiet" ur novellsamlingen Round Up: The Stories av Ring Lardner, 1929

Nurse I (Katja Lahtinen), 1943
 Helene Schjerfbeck 

Denne kunnige journalist var med sin satiriska humor fenomenal på att återge hur människorna som befolkade hans böcker, talade. Just den här novellen är ett utmärkt exempel på det, och jag småler igenkännande åt nurse Lyons svada. 
När jag ska plocka fram en målning av en sjuksköterska slår det mig att bland konstnärer tycks sjuksköterskor ha samma status som mödrar  och hamnar nära nog i gruppen madonnor.

Grattis Ring!
det är din födelsedag i dag

Ringgold Wilmer "Ring" Lardner
5 mara 1885 –  25 september 1933

Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.
35. Läs en novell vars titel är en allitteration — Possessing Prudence av Amy Wentworth Stone, ur Atlantic Narratives (1918)
34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll  —  The Case of the Registered Letter av Auguste Groner
12. Läs en novell med ett efternamn i titeln — Dr. Wygram's Son av G. M. McCrie 
31. Läs en novell där det sker något övernaturligt — The Last Séance" av Agatha Christie
18. Läs en novell där det finns en cykel — "The Stout Miss Hopkin's Bicycle", (1911), av Octave Thanet ur novellsamlingen "Stories That End Well"
10. Läs en novell där någon reser med tåg — "A Broken Journey" av Logan Pearsall Smith ur novellsamlingen  The Youth of Parnassus and Other Stories.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar