tisdag 15 januari 2019

The Case of the Registered Letter — novellutmaningen

34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll —"The Case of the Registered Letter" av Auguste Groner


Quodlibet 1675
Cornelis Gijsbrechts 

Joseph Müller är en lågmäld, försynt och vänlig liten medelålders man som alltid lyckas lösa de kriminalfall han ger sig i kast med. 

Muller rose from his seat. “I am afraid I have tired you, Mr. Graumann,” he said, “but it was necessary that I should know all that you had to tell me. Try and rest a little now and meanwhile be assured that I am doing all I can to find out the truth of this matter. As far as I can tell now I do not believe that you have killed John Siders. But I must find some further proofs that will convince others as well as myself. If it is of any comfort to you, I can tell you that during a long career as police detective I have been most astonishingly fortunate in the cases I have undertaken. I am hoping that my usual good luck will follow me here also. I am hoping it for your sake.”

Skaparen av denne ytterst populära deckare, som för övrigt var den första i den tyskspråkiga litteraturen, som återkom i bok efter bok  och som var populärare än Sherlock Holmes, då när det begav sig på sent 1800-tal — var en kvinna. Auguste Groner, som uppmuntrad av sin make slutade sitt arbete som lärare till förmån för författandet, var en wienska som, naturligtvis, fick kritik för att hon som kvinna stack ut hakan och skrev om sådant som bara män kunde skriva om.
Men hon skrev inte bara deckare och ockulta noveller, hon var engagerad i socialt arbete och kvinnans rättigheter.
Och novellen då, undrar någon,
Jo då, den var rar. Inte ens jag som är så harhjärtad blev skrämd. 

Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar