måndag 8 april 2019

The Make-Believe Man - novellutmaningen -19

1. Läs en novell som utspelar sig vid kusten — "The Make-Believe Man", av Richard Harding Davis    

SS 'Moor' off Coast with Plymouth Sailing Boat 
J. Raitt

Först var jag osäker på om detta var en kort roman eller en lång novell — men så hittade jag den under "Short stories" i en förteckning över författarens verk. Jag valde att lyssna på en uppläsning av berättelsen, vilket tog drygt en timme och tjugo minuter. En mycket bra brittisk uppläsning, av vad jag uppfattade som en genomförkyld kvinna, när hon som vanligt avslutade uppläsningen med att tala om när och var den var gjord, lade hon till "mitt i den värsta allergisäsongen". Alltså av precis samma anledning som jag valde att lyssna istället för att läsa med rinnande ögon.
En rätt otrolig, men nöjsam, historia som utspelar sig vid kusten och på havet mellan New York City och Connecticut.

Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.
35. Läs en novell vars titel är en allitteration — Possessing Prudence av Amy Wentworth Stone, ur Atlantic Narratives (1918)
34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll  —  The Case of the Registered Letter av Auguste Groner
12. Läs en novell med ett efternamn i titeln — Dr. Wygram's Son av G. M. McCrie 
31. Läs en novell där det sker något övernaturligt — The Last Séance" av Agatha Christie
18. Läs en novell där det finns en cykel — "The Stout Miss Hopkin's Bicycle", (1911), av Octave Thanet ur novellsamlingen "Stories That End Well"
10. Läs en novell där någon reser med tåg — "A Broken Journey" av Logan Pearsall Smith ur novellsamlingen  The Youth of Parnassus and Other Stories.   
25. Läs en novell som utspelar sig i New York — "Zone of Quiet" ur novellsamlingen Round Up: The Stories av Ring Lardner, 1929
17. Läs en novell där någon är rädd — The Shadowy Third ur novellsamlingen med samma namn av Ellen Glasgow
6. Läs en novell vars titel börjar på P — Pingstbrud av Tage Aurell ur "Berättelser, en samlingsvolym".
14. Läs en novell där det finns en katt — A Night Out, av Edward Peple

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar