torsdag 18 april 2019

Grattis Thomas!

Ingens herre, ingens träl!
sade våra fäder,
Högsta rätt till högsta väl
alla, alla gläder.
Mången mycket kallar sitt,
men mitt väsen, det är mitt.
Denna sanning, vänner,
man i själen känner.
                       första versen av Vars mans rätt

Thomas Thorild
som fram till 1785 hette Thomas Jönsson Thorén
 18 april 1759 - 1 oktober 1808

En högt begåvad, vitter och egensinnig författare, poet och filosof, som pläderade för tryckfrihet och jämlikhet mellan könen. Han gick sina egna vägar, också när han diktade, något som upprörde Johan Henric Kellgren som klandrade "orimmade daktyliska" versslag, och den fria hexametern, vilket han kallade "en likaså vådlig som onödig nyhet". 
Litteraturbanken har många av Thomas verk bland annat "Om qvinnokönets naturliga höghet" (1793), en 18 sidor lång skrift som är vard att läsa. Den inleds:
Av det mäst vanliga i världen är Karlarnes stolthet i hänseende till Qvinnor: hvilken stolthet visar sig, när det är illa, i ett slags vildt, och när det är väl, i ett slags mildt Förakt: sådant som man känner för barn, och för alt det, hvars svaghet är altför långt inunder ens höghet.
Detta är visst, at äfven Karlarnes mäst ömma dyrkan för qvinnorna, til slut icke finnes vara annat, än en Konst, en söt list af deras Begärelse.
En intressant person som är väl representerad på nätet — jag rekommenderar dig att ta en titt på en del av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar