söndag 7 april 2019

Hallå, hallå

Dame am Fernsprechapparat 1905

Som nog framkommit av mina inlägg här, är jag en stor vän av böcker om etikett  det vill säga, att läsa dem snarare än att tillämpa vad jag läst.
Jag trodde att jag var hopplöst bakåtsträvande och efter min tid, men hörde alldeles nyss på radion att det är i allra högsta grad korrekt att hålla reda på hur man ska bete sig. Så här kommer några utdrag ur J. L. Saxons bok "Umgängeskonst – levnadskonst" från 1911.
Telefonering
Vid telefonering skall du börja med att tala om vilken du är och sedan artigt fråga: "Vem är det jag har nöjet tala med?"

Jag finner det intressant att han tilltalar läsaren med du!

Om du vid telefonering genom felkoppling kommer till orätt ställe, så säger du: "Jag finner, att det är felkopplat och ber om ursäkt för att jag besvärar". Och så ringer du av helt lugnt; inte så häftigt att den du talat vid ej hinner hänga på telefonluren.

Det finns personer, som äro ohövliga mot dem, som de sålunda genom en olyckshändelse kommit att besvära, och begynna att formligen gräla på dem. Det är naturligen blott tarvligt folk, som låter sitt elaka lynne gå ut över fullkomligt oskyldiga. Felet är ju telefonistens och ej dens, som blivit narrad till telefonen.

Är telefonisten känd för att vara slarvig, bör hon allvarligt erinras därom. Beror felet däremot på en ren olyckshändelse, så säg ett överseende: "Fröken hade oturen att koppla fel åt mig nyss". Det kommer henne att fördubbla sin uppmärksamhet. Tror du inte, att du har anledning till ett sådant överseende, så gör ett besök på ett par minuter å en telefonstation.

Är det nummer, du begär, upptaget, skall du naturligtvis ej låta din förargelse däröver - om du nu är barnslig nog att bli förargad över något sådant - gå ut över telefonisten. Hon har ju ingen skuld i att en person står och talar vid den du önskar träffa.

Kom för övrigt ihåg, att en telefonering alltid åsamkar mottagaren större besvär än ett skriftligt meddelande.

Telefoneringen kan komma under måltiden, under det han har besök, medan han har brådska med något arbete, medan han sover middag o. s. v. - alltså på för mottagaren olägliga tider. Det är klart, att han ej skall tycka om att bli störd på detta sätt och kanske på grund därav lämnar ett avvisande svar.

The Amazing Telephone 

 So many people are talking on phones across the world
So many don't even think about the amazing telephone
You are so far away... but I can hear you just fine
There is no face to face
But I can see you in my mind
Your voice is travelling beyond the word of speed
My voice is reacting at the perfect time you need
The phone is so amazing... I look at at it and stare
I wonder how you hear me....
I wonder why I care?
So many people are talking from Eurpe to Japan
So many coversations from the U.S. and Iran
So many people are talikng... while they're all alone
So many people are using...
The Amazing Telephone 
                               Sara Mohamed

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar