fredag 29 januari 2016

Bibliotek

till grek. biblion 'bok' och thēkē'förvaringsplats
 bibliotek (grekiska bibliothēʹ, av biblio- och grekiska thēʹkē’förvaringsrum’)en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
                                                           ur NEJag kan tänka mig att de flesta av er tycker att ovanstående definition av ett bibliotek, är tämligen självklar — och kanske framkallar den inre bilder av barndomens bibliotek.
Men dagens bibliotek ser inte längre ut som barndomens bibliotek, jag läser ett blogginlägg om Stockholms nyaste bibliotek, där man gallrat ut ungefär 80% av det gamla bokbeståndet. 
Istället för böcker finns där det senaste i teknikväg och sköna sittplatser (liggplatser?). Jag tycker att det är utmärkt att det finns platser där man kan ägna sig åt alla teknikens nymodigheter (somliga rätt ålderstigna vid det här laget), MEN jag gillar inte att det sker på böckernas bekostnad!
Naturligtvis är det en kostnadsfråga — att både ha bibliotek och "teknotek", är förmodligen mer än de flesta kommuner klarar av. Hur man skulle kunna få råd med båda delarna är mer än jag kan svara på, jag vet bara att jag inte längre trivs på mitt lilla bibliotek, där böckerna fått maka på sig, till förmån för datorer. Och jag är inte ensam om den känslan, besökarna till biblioteket har minskat betydligt, och inte ens personalen tycker att det är roligt att vara där. Personal som inte har någon som helst datorkunskap och alltså inte, vid behov, kan hjälpa besökarna som inte bemästrar tekniken.


"A library is not a luxury but one of the necessities of life." 
                                              Henry Ward Beecher  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar