söndag 3 januari 2016

Tejp eller tape

 Pressure-sensitive adhesive, a key component of some adhesive tapes, was first developed in 1845 by Dr. Horace Day, a surgeon. In 1901, the German Oscar Troplowitz invented an adhesive patch called Leukoplast for the German company Beiersdorf AG.
 
Tejp har ju alltid funnits i mitt liv — men jag tror att den engelska stavningen hängde med en bit in på 50- talet — eller kanske rent av ännu längre, och enligt NE är tape fortfarande en korrekt stavning. 

tejp subst. ~en ~er el. tape ~n [tej´pen] ~r [tej`per]
ORDLED: tejp-en, tap-en
• självhäftande remsa med häftämne på båda sidorna el. (vanligare) endast på ena sidan: maskeringstejpen rulle ~;genomskinlig ~
BET.NYANS: ibl. äv. om band till bandspelare e.d.
HIST.: sedan 1949; av eng. tape 'band; klisterremsa'

Mitt första tejpminne hänger ihop med den här bilden, de vuxna knåpade ihop dräkter och rekvisita till kvällens tablå, och när ett trollspö till en fe, skulle tillverkas, blev jag skickad till köket för att låna tejp. Där skrattade man åt mig när jag framförde min förfrågan — till min stora förvåning upptäckte jag att de uttalade ordet som tape. Så här efteråt har jag insett att det var större skillnad på stad och landsbygd då, och i Härjedalen uttalades ordet som det stavades.
 
Men i dag när alla människor tycks vara angelägna om att visa att de minsann talar engelska, skvätter jag till när somliga ord får ett svenskt uttal, även om det är vedertaget. Varför uttalar man jade ljudenligt  är det för att det funnits i svenskan så mycket längre än tejp, så att det uttalet hunnit sätta sig?

jade [jej´d el. ja`de]
subst. ~n [jej´den el. ja`den]
ORDLED:
 jad-en
• en (grå)grön, tämligen ogenomskinlig prydnadssten anv. till smycken m.m.: 
jaderingett gammalt kinesiskt sigill av ~
HIST.: sedan 1788; av eng.
 jade med samma bet.; av spa. (piedra de la) ijada med samma bet., eg. '(sten mot) njurstenskolik'
 
Mangrove är ett annat ord, som inte ens har ett alternativt uttal på svenska — jag undrar varför.

mangrove [maŋgrå´ve]
subst. ~n ~r 
ORDLED:
 mangrov-en
• vegetation av låga, ständigt gröna träd med luftrötter i (sub)tropiska sumpområden
BET.NYANS: om enstaka träd el. buske
HIST.: sedan 1904; av eng.
 mangrove med samma bet.; till spa.mangle 'typ av mangrove' och eng. grove 'skogsdunge'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar