söndag 31 januari 2016

kyndelmäss
 If Candlemas Day be fair and bright
Winter will take another flight.
If Candlemas Day be cloud and rain
Winter is gone and will not come again.
Det är bara att hoppas att denna brittiska förutsägelse ska gälla även här i Sverige — för gör den det så betyder det att vi i mina trakter, kan bereda oss på en tidig vår.
The Presentation in the Temple, 1502
Raphael
b
kyndelsmässodagen [çyʹndəls-] (ombildning av latin miʹssa candelaʹrum ’ljusmässa’ (av candeʹla ’ljus’) i anslutning till svenskt dialektalt kyndel ’bloss’, i sin tur en bildning till kynda’tända’)(NE)
En helgdag som inte firas i någon större utsträckning hos oss — kanske för att många av oss har svårt att förlika oss med tanken bakom kyrktagning

Händelsen, som härrör från judisk tradition, skulle ha ägt rum på den 40:e dagen efter barnets födelse. Fyrtio dagar efter den 25 december, som är dagen på kyrkoåret då minnet av Jesu födelse firas, blir den 2 februari som också bär namnet kyndelsmässodagen i den svenska almanackan.
Sedan 1772 firas kyndelsmässodagen i Sverige på söndagen som infaller 2-8 februari, såvida det inte är fastlagssöndagen då. I så fall infaller kyndelsmässodagen föregående söndag. från Wikipedia
Hade den arma modern haft oturen att föda ett flickebarn, hade hon varit dubbelt oren och fått vänta i 80 dagar, innan hon fick komma tillbaka till kyrkan.
c
Vet du inte vad du ska servera för mat till middagen i dag? I så fall fall kan jag ge dig två alternativ, crepés eller boxty — båda delarna traditionella rätter för denna dag.

'Boxty on the griddle, 
boxty on the pan; 
if you can't make boxty, 
you'll never get a man'."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar