lördag 11 januari 2020

Lördag med Gutenberg

och Litteraturbanken.
 Samtalen under dessa kaffestunder voro lifliga  och rörde sig om allt, hvarom ett anständigt samtal kan röra sig. Värdinnan lade inga band på  yttrandefriheten, men tonen var städse den bästa  alltifrån kökets: »Nej att mamselln ska vara så go  och gemen!» till förmakets: »Nej alltför delikat,  min söta, en verkligen alltför delikat arom!» Minst talade faster Mimmi själf. Om det var  i hennes intresse, kunde hon gifva ämnet för  dagens förhandlingar – det skedde så där i förbigående, allt under det att hon skötte kaffepannan.  Men sedan kopparna fyllts och de första, tvekande orden letat sig fram, återtog faster Mimmi sin  stickning och förblef en tyst åhörarinna. Och  likväl var det hon, som ledde samtalen. Stickade  hon raskt, så talade man raskt, skedarna skramlade,  kaffet rann och allt var klarhet och sämja. Gick  stickningen långsamt, gick samtalet trögt. Och  lade faster Mimmi strumpan i knät och kliade sig  under lockarna med stickan, så suckade man till  Gud och svalde ömsom kaffe, ömsom luft. Men  i rätta ögonblicket kom det ett litet ord från  faster Mimmi, som gaf förhandlingarna ny riktning och ny fart. Ett menlöst och stilla framsagdt  litet ord men likväl verksamt och mäktigt. Ty godt  kaffe vill alla dricka. Och rätta vägen vill alla  vandra, om blott de veta, hvar den går. Sålunda styrde faster Mimmi staden. Det är  visserligen sant att viktigare beslut fattades och  genomfördes af prosten och Stadens Äldste. Men  det förringar på intet sätt faster Mimmis betydelse.
ur  Hjalmar Bergmans "Vi Bookar Krokar och Rothar" (1912)I dag blev det handarbete för hela slanten hos Gutenberg. 
Tyvärr är det lilla häftet "Begin to Knit , American Thread Co. Star Book No. 201" odaterat, men av bilderna att döma så gissar jag att det gavs ut på 60-talet. Lätt nostalgiskt för oss som minns den  tiden.
Några få enkla mönster finns, anvisningarna förefaller föredömligt tydliga och enkla att följa.

Behöver mannen i ditt liv sockor eller vantar så hittar du ett par mönster här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar