måndag 20 januari 2020

Abcdarius 

(kvasi-latinsk ordbildning),  en som håller på att lära sig alfabetet; nybörjare  i vetenskap och konst. - Abcdarier, öknamn på  vederdöparna, som till en början förkastade all  vetenskap och konst. 
så förklarar Nordisk familjeboks uggleupplaga ordet  detta numera bortglömda ord. Nej, jag sörjer det inte, men gillar det. 

"The Reading Lesson" 
Efter rasten vidtog upphörandet af berättelser  ur bibliska historien samt ett par psalmer, hvilka  de äldre barnen äfvenledes haft i hemlexa. Derpå  fingo dessa skrifva efter förskrift, medan läraren  egnade sig åt undervisningen af stafvare och abcdarier. Men innan han förfogade sig ner till de  sistnämnda, vände han sig till mig och frågade, om  jag kunde skrifva. Då jag svarade, att jag ej fått  någon undervisning i denna konst, så tog han en  griffeltafla, som tillhörde hans son Per, och skref  till förskrift ett stort A med sin venstra hand samt  lärde mig, huru jag skulle hålla pennan, här n. b.  griffeln. Således har jag Hans Persson att tacka  för första undervisningen i den ädla skrifkonsten.  Och med min goda vilja och brinnande håg lyckades  jag redan den första dagen att forma bokstäfver, som  Hans Persson med nöje godkände.

En rolig bok gärna rekommenderar. Den handlar om hur en småbrukarson går från att vara Johannes Persson till att bli besserwissern skollärare John Chronschough, en man som smilar för det han tror är fint, och trycker ned dem som han inte anser är hans jämnlikar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar