tisdag 21 maj 2019

Virginia Frances Sterrett

Virginia Frances Sterrett Virginia var bara 15 år när hon avbröt sina studier på högstadiet för att börja på "the Art Institute of Chicago", där hon fått ett stipendium. Efter ett drygt år blev hennes mamma sjuk, och eftersom fadern dött några år tidigare så blev Virginia tvungen att avsluta studierna för att försörja familjen.Sen dröjde det inte många år innan hon själv fick tuberkulos, vilket inte hindrade henne från att fortsätta med sina illustrationsuppdrag. 1919 fick hon i uppdrag att illustrera "Old French Fairy Tales" av den franska författaren Comtesse de Ségur. För de åtta akvarellerna och 16 deckningarna fick hon 500 dollar ($7,246.38 i dagens penningvärde), och ytterligare 250 dollar för omslagsbilden i färg och teckningar på försättsbladet. Det följdes av uppdraget att illustrera Nathaniel Hawthornes Tanglewood Tales.
Familjen flyttade till Florida 1923, och ett kort tag förbättrades hennes hälsa, men det varade inte länge och blev tvungen att få vård på ett sanatorium. Trots att hennes sjukdom gjorde att hon bara kunde arbeta i korta pass, så tog hon sig an att illustrera "Tusen och en natt", vilket tog henne tre år att slutföra, och nu betraktas som hennes mästerverk.
Sitt sista uppdrag accepterade hon 1930, men det förblev oavslutat, den 8 juni 1931 avled hon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar