söndag 4 oktober 2015

Novell, berättelse, historiett

eller rent av essä.
Man Reading in a Library


novell´ subst. ~en ~er 
ORDLED: nov-ell-en
• kort koncentrerad prosaberättelse som skildrar ett avgränsat förlopp, en enhetlig miljö el. stämning etc. {→roman}:novellantologinovellsamling
KONSTR.: en ~ (av ngn) (om ngn el. ngt)
HIST.: sedan 1810; av fra. nouvelle 'nyhet; novell'; av lat. novella'nya saker; nyheter', till novus 'ny'; jfr novis
I Sverige är det kanske bara Hjalmar Söderberg som kallar sina korta berättelser för historietter — enligt NE ett ord av franskt ursprung. 
Så finns det förstås noveletter, men var gränsen mellan noveller och noveletter går har jag ingen aning om.
Berättelser tycker jag är ett redigt ord, inte pretantiöst, men som säger precis vad det rör sig om. Möjligtvis är det ett ord som användes i äldre tider  novell kom ju in i svenskan tämligen sent.
Så har vi essän, jag skulle vilja påstå att gränsen mellan novell och essä är flytande. 
essä äv. essay [esä´]
subst. ~n ~er 
ORDLED: ess-än, ess-ayn
• konstnärligt och personligt utformad uppsats eller artikelvanl. över ngt fil., hist. el. estetiskt ämne {→betraktelse 1}:essäsamlingFrödings berömda ~ om humorns väsenMontaignes ~er
KONSTR.: en ~ (av ngn) (om ngn el. ngt)
HIST.: sedan 1887; av fra. essai med samma bet.; av lat. exagium'prov; försök'
När det gäller korta berättelser är jag periodare — jag gillar dem, men det kan gå år mellan mina novelläsningsperioder (pampigt ord‽). Därför blev jag glad när jag via Klimakteriehäxan hittade till Ugglan & boken, som nyligen presenterade en rolig utmaning. I regel skyr jag bloggutmaningar, men den här kan jag inte motstå — skynda dig dit för att läsa om hur det går till!
Jag har precis inventerat husets noveller och essäer, och har insett att mitt problem blir inte att hitta de rätta novellerna, utan snarare att välja bland dem alla.
Min tanke är att jag ska försöka att närma mig författare som jag inte känner till, eller sådana som jag inte är särskilt förtjust i.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar