måndag 2 juli 2012

Fler föråldrade ord


”Den förmår vad inte hans egna ansträngningar förmått, den tar bort hans sjåpighet och gör honom till vad en pojke ska vara — hurtig, pigg och käck.”

Så står det på baksidestexten till Edith Unnerstads första bok ”Uffe reser jorden runt”. Det låter som om det är skrivet av en gammal stöt. Ordet äventyr förekommer flera gånger, en gång stavat äfventyr.
Boken kom ut 1932, och är inte alls i klass med Edith Unnerstads senare böcker. Dessutom vimlare det av mindre lämpliga uttryck när det kommer till icke vita människor.

Mitt bibliotek har lånat hem boken åt mig från ett magasin. Den har tillhört ett skolbibliotek, och jag önskar att kunde visa er den lilla lapp som är inklistrad på första uppslaget.
GÖR BOKEN TILL
Din vän
Sköt om den väl!

hurt`ig adj. ~t 
ORDLED: hurt-ig
• som (tydligt) visar käckt och optimistiskt sinnelag om person, handling e.d. {→frejdig, käck, rask}: hans ~a kamratliga sätt; ~a marschvisor; "Ett litet benbrott, ingenting att tala om", sade han ~t (adv.)
BET.NYANS: ofta med stark bibetydelse av spänst e.d.: ~a norrmän på tur i fjällen
HIST.: sedan 1614; av ty. hurtig 'rask, flink'; till fornfra. hurt 'stöt'


1pigg adj. ~t
1 glad och livlig: babyn var en ~ liten krabat; en ~ gammal dam; han var ~ som en mört trots den tidiga timmen; ~a bruna ögon
BET.NYANS: ibl. med tonvikt på hälsa o.d.: han är ~ och kry igen
HIST.: sedan 1686 (i bet. 'vid god vigör'); 1712 i allmännare bet.; trol. besl. med 2pigg


2 (endast predikativt; med prep. ) som har (stark) lust att göra (el. pröva) ngt {→sugen}: är du ~ på att gå på bio?; ~ på en kopp kaffe
KONSTR.: ~ på ngt
HIST.: sedan 1896; se pigg 1


käck adj. ~t 
• som handlar oförskräckt och med glatt och livfullt lynne {→frimodig, hurtig, kavat}: en ~ tös; ~a gossar; han klev ~t fram (adv.)
BET.NYANSER: a) om handling e.d.: ett ~t skratt; en ~ reklamslogan b) om föremål som ger likn. intryck: en ~ klänning; en ~ keps; en ~ knut på halsduken
KONSTR.: ~ (att+INF)
HIST.: sedan ca 1580; av ty. keck med samma bet.; nära besl. med kvick

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar