lördag 27 juni 2020

Självplock

Artist Isa Catto has a hard time staying focused in summer. She should be in her studio, painting watercolors, but she only wants to be "out in the garden, ogling seedlings," she says. "I used to freak out about it, until I decided to count it as my studio practice--it's professional development." 
There's every reason for her to bolt outdoors during the summer months in Woody Creek, Colorado. That's when large swaths of lupines and poppies burst into bloom in Catto's garden, for a landscape that looks like it's been painted in brushstrokes. 
                                                     ur en artikel i Sunset 1 juli 2017
  

"Lupins and Roses in a Garden" 
Benjamin Haughton

Jag funderar på om jag skulle sätt upp en skylt vid stora vägen, som säger att här har jag har prima lupiner för "afplockning". Om en äppelodlare, en gång för länge sedan,  trodde att jag var en kollega till honom, så borde jag väl kunna framstå som en seriös lupinodlare.
I Olaus Magnus bok "Historia om de nordiska folken", som han skrev i mitten av 1500-talet, får jag lära mig att man kan fördriva mygg och vägglöss med uppkok på lupinrötter: 

För att fördrifva mygg och vägglöss ur husen röker man rummen med sågspån, som vid sågning af furuträ massvis hopsamlads, eller med svartkummin, likaså med torrt porsris, svafvel, bdellium, illaluktande törne och äfven kodynga. För att få bort detta otyg kan man också bestänka huset med ett uppkok på roten af lupiner, svartkummin, malört eller ruta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar