måndag 23 mars 2020

Här just nu

Geraniums  


II
Ingen kommer bortom det beboddas ändlighet:
början och slutet utgör bestämda gränser
också för tanken på döden efter livet
eller omvänt även om ögonen försöker
att dra sig utåt tinningarna
för att de på sina givna platser
inte vill frambringa fler entydiga bilder
av det som kommer att förintas:
skräcken över skräcken, det verkliga just nu,
och börjar bulta av vad de ser
på var sitt håll, konkret, fördjupat


III
Här just nu
omges jag av krukväxter
med rötter som trängs
Någon talade om form
i ett radioprogram
och jag förstod
på ett nästan omhändertaget sätt
att många rötter måste skäras av
även när gravar grävs
                Gunnar D Hansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar