torsdag 18 juli 2019

Poor, Dear Margaret Kirby and Other Stories — novellutmanigen -19

27. Läs en novell av en författare vars efternamn börjar på N  — Poor, Dear Margaret Kirby, av Kathleen Norris ur novellsamlingen Poor, Dear Margaret Kirby and Other Stories.

Det var Kathleen Norris födelsedag igår, så jag tycker det var passande att ägna mig åt en av hennes novellsamlingar. För några år sedan läste jag en hel del av hennes böcker, och blev lite förvånad när jag nu upptäcker att jag inte bloggade särskilt mycket om det.
Jag läser att Kathleen var engagerad i kvinnosaksrörelsen, något som inte sätter några större spår i hennes böcker. Som katolik och abortmotståndare, var moderskapet bland det viktigaste i livet för henne, ett budskap som återkommer i hennes böcker. 
Hennes böcker ligger i mittfåran med böcker som engagerar för stunden, men inte lämnar några djupare spår.
Just den här novellen skildrar ett äktenskap som går från kris till harmoni.

Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.
35. Läs en novell vars titel är en allitteration — Possessing Prudence av Amy Wentworth Stone, ur Atlantic Narratives (1918)
34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll  —  The Case of the Registered Letter av Auguste Groner
12. Läs en novell med ett efternamn i titeln — Dr. Wygram's Son av G. M. McCrie 
31. Läs en novell där det sker något övernaturligt — The Last Séance" av Agatha Christie
18. Läs en novell där det finns en cykel — "The Stout Miss Hopkin's Bicycle", (1911), av Octave Thanet ur novellsamlingen "Stories That End Well"
10. Läs en novell där någon reser med tåg — "A Broken Journey" av Logan Pearsall Smith ur novellsamlingen  The Youth of Parnassus and Other Stories.   
25. Läs en novell som utspelar sig i New York — "Zone of Quiet" ur novellsamlingen Round Up: The Stories av Ring Lardner, 1929
17. Läs en novell där någon är rädd — The Shadowy Third ur novellsamlingen med samma namn av Ellen Glasgow
6. Läs en novell vars titel börjar på P — Pingstbrud av Tage Aurell ur "Berättelser, en samlingsvolym".
14. Läs en novell där det finns en katt — A Night Out, av Edward Peple
38. Läs en novell där något går sönder — The Automatic Maid-of-All-Work, A Possible Tale of the Near Future,  av M. L. Campbell
1. Läs en novell som utspelar sig vid kusten — "The Make-Believe Man", av Richard Harding Davis  
8. Läs en novell vars titel består av tre ord  "Den sanna kärleken" ur "Strömoln", 1883, av Gustaf af Geijerstam.
24. Läs en novell där ett bakverk finns med — "Ellie's Furnishing", ur Helen Reimensnyder Martin, 1907,  (sidan 105) ur "Short stories of America".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar