tisdag 18 maj 2010

Gräsligt passande


A reel lawn mower, adapted from an illustration
used in an advertisement in the Feb. 29,
1888 issue of Garden and Forest,

tycker jag att det är att i dag när jag klipper gräset för första gången i år, så får jag lära mig att det är på dagen 180 år sedan den första annonsen för en gräsklippare publicerades.

Edwin Budding arbetade i ett väveri, och fick idén till en gräsklippare när han såg en maskin som skar luggen på sammet.

På 1890-talet kom se'n ångdrivna gräsklippare och 1902 konstruerades den första gräsklipparen med bensinmotor.


gräs subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
ORDLED: gräs-et

1 typ av ört med ihåligt, ledat strå och blad med slidor som delvis omsluter strået: gräsplanta; grässlag; grässtrå; gräsvippa; darrgräs; tåtelgräs; en mängd olika ~ växte i dikeskanten
BET.NYANSER: a) koll. om tätt växande samling av (vissa arter av) sådana växter: gräsbevuxen; gräskulle; gräsmatta; gräsprärie; grässtäpp; grästäckt; fjolårsgräs; han låg utsträckt i det nyklippta ~et; frodigt grönt ~; hon banade sig väg genom det höga ~et; de matade kaninerna med ~ b) utvidgat om likn. växter ⟨i sms.⟩: halvgräs; sjögräs; starrgräs; älggräs
IDIOM: bita i ~et förlora, duka under; (ha) pengar som ~ (ha) mycket pengar
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. gräs; gemens. germ. ord; trol. urspr. 'ngt spetsigt, framstickande' och besl. med gran; idiomet bita i gräset (1615) trol. efter ty. ins Gras beißen med samma bet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar