tisdag 16 december 2008

Slussfrågan

Efter många om och men syns nu huvudstadens riksbekanta slussfråga äntligen komma i stöpsleven. Stockholms stadsfullmäktige beslöto nämligen vid det senaste sammanträdet att godkänna ett förslag till slussfrågans ordnande, som går löst på en summa av c:a 15 milj. kr. Samtidigt fattades ett beslut om en spårvägstunnel under Södermalm för en kostnad av nära 20 milj. kr. Bilden visar, hur Slussen kommer att ta sig ut enligt det godkända förslaget. Det kan förtjäna påpekas, att den första planen till slussfrågans ordnande inkom redan för snart 30 år sedan och inemot ett 20-tal förslag under denna tid inkommit och förkastas.
Från Svenska Journalen n:r 15, 1931

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar