onsdag 19 augusti 2020

Solidaritet

 

I flickskolan
gick flickorna
två och två
Hela den långa
flickskoletiden
gick de så
Den som inte fick någon att gå med
fick gå där ändå och se på med
långa ögon 

Vad lärde sej
raden av flickor
som gick två och två?
Och vad lärde sej
den som såg på?
Vad lärde de sej om gemenskap
och solidaritet och kamratskap
och sådana viktiga ting? 

Om sådant lärde sej ingen
någonting
Vad de lärde sej var rivalskap
och skvaller och konkurrens
— för att vinna trygghet bland andra
var detta de medel som fanns
Det lärde de sej varenda dag
hela den långaflickskoletiden 

Och nu
under grundskoletiden
Vad lär man sej nu
av solidaritet och kamratskap
och sådana viktiga ting?
Under den långagrundskoletiden
vad lär man sej nu?
Ingenting
Man ska inte blikamrat
man ska bli
konkurrent
och mest kompetent
så man inte blir
utslagen
Det lär man sej nu
helar den långa
grundskoledagen
 

Instruction Human Solidarity
Study for the panel of the National Library of Brazil 

Det har skrivits oändligt många hyllmeter om solidaritet — och börjar man botanisera bland dessa texter upptäcker man hela tiden nya infallsvinklar, och blir tvungen att tänka till ordentligt.
I morse när jag lyssnade på "Tankar för dagen" med författaren Bo R. Holmberg, så kom jag att tänka på Ingrid Sjöstrands dikt "I flickskolan".
Joe Hill skrev ett annat slags vers:

HÅLLEN FÄSTET! 
(Hold the Fort.)
Engelska Transportarbetarnas strejksång. 
Översatt av Fritz Andrén.  

För frihets sak vi möts i dag,
Och höjer rösten för
Att hand i hand, med Unions band,
Vi kämpar eller dör:
    Hållen fästet tills vi kommer,
    Förenta nu vi står.
    Hand i hand vi kämpar framåt.
    Segern skall bli vår. 

Upp kamrater, se banéren
Fladdra högt mot skyn,
Hjälpen kommer när vi önskar.
Sjung, kamrater, sjung.
Refr. 

Våra skaror ständigt ökas
Giv signal till dem.
Med vår Union skall vi segra
Över fienden.
Refr. 

Vilt och länge kampen rasat,
Stridd för älskad sak.
Solidaritet har segrat,
Jubla högt, kamrat.
Refr.


Solidarität 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar