söndag 12 juli 2020

Sommarläsning en julisöndag

 Nu äro smultron och blåbär mogna. Ack, vilken fröjd att plocka  dem, träda dem på strån och föra en hel näverskäppa full hem!
                                                                                  ur Juli avThekla Knös

Woman Reading 

Noveller och korta berättelse är perfekt sommarläsning, när man inte bara vill läsa, utan också njuta av sommaren.  Kapitlet "Juli" i Tekla Knös bok Året. Teckningar ur barndomslifvet (1868) är perfekt utomhusläsning, då humlorna nynnar förbi och rödhaken tjattrar i nyponbusken.

Vad som också gjorde Juli månad särdeles kär för mig var, att då  kunde jag vara säker att i den mörka granskogen få råka min lilla vän  Linnæa borealis. Första gången jag såg denna fina, älskliga blomma följde  jag min far på en lång vandring. Dagen var het och jag var trött. Vi  gingo genom vilda skogen. Utmattade satte vi oss att vila på den mjuka  mossan som betäckte stenarna. Solstrålarna bröto in i den djupa skuggan,  ormbunkarna nickade, och ett stilla men mäktigt sus hördes i kronorna av  de höga träden. Jag låg med huvudet i min fars knä, ingen av oss talade.  Jag såg upp mot den klara, blå himlen, som lyste fram mellan grenarna.  En ljuv doft andades nära mig, det var som en ängel med paradisets blom-  mor osynlig varit närvarande. Då sade min far sakta: »innocue vivito: Numen adest.» Jag förstod ej  orden, men fäste en frågande blick på honom. Då började han berätta mig  om Carl von Linné, om hans kärlek till blommorna, om de stora upptäckter  han gjort och hur man i avlägsna främmande länder blott kände Sverige som  Linnés fädernesland. Många sköna ord av Linné sade mig min far och berättade om hans fattigdom som gosse, hans flit och gudsfruktan. De latinska  ord han nyss yttrat hade den store blomsterkungen skrivit över sin dörr  för att alltid påminna sig, att Guds blick vilade över honom.
                                                    ur Juli avThekla Knös

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar