fredag 26 januari 2018

I dag för 143 år sedan

fick tandläkaren George Green patent på en elektrisk tandläkarborr.

Dental surgery. Dentist holding a portable battery and 
directing his assistant during a dental operation.  Artwork 
from the tenth volume (second period of 1892) of the 
French popular science weekly 'La Science Illustree'.

Dessförinnan hade man drivit borren genom att trampa på en pedal.
I den här artikeln kan man läsa om tandläkarborrens historia, där får jag lära mig att redan för 9000 år sedan borrade man i tänder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar