fredag 9 oktober 2020

Sittmöbler

 Man sitter alltid bäst på egen bänk.

 Väl suttet är hälften spisat.

A Comfortable Chair, 2017   

 Det mesta kan man ju sitta på — sin nästa till exempel, vilket inte rekommenderas — då är nog en "promenadkäpp vars handtag kan fällas ut o. tjäna till att sitta på" bättre, man kan sitta efter rang — i katedern — till bords, om man inte väljer att sitta på det — att sitta emellan är aldrig bra, men i knäet på någon, eller i tankar, är bättre varianter — fast det var inte vad jag tänkte på när jag började skriva. Det jag hade i tankarna då var lite bekvämare sittmöbler.

The Artist's Sister at a Window 1869,   
Se äfven der, försjunken i en stor  Emma – lik en fågel i sitt bo – muntra fröken Hellevi Husgafvel.
                                                skrev Fredrika Bremer i "Grannarne"

Emma ett slags stoppad vilstol (med hög rygg); fåtölj.
Men varför den kommit att kallas för emma, tycks ingen veta säkert. Jag läser:
"emma, helstoppad fåtölj i nyrokoko med rundad rygg och korta armstöd. Namnet har ovisst ursprung och tycks endast förekomma i Sverige. I ett modereportage från Paris i tidskriften Konst- och Nyhets-Magasin för Medborgare af alla Klasser (1821) används Emma som färgangivelse: ”Blonda Damer nyttja Flors-Turbaner af Emma-färg (et slags röd brunt)”. Som stolsnamn är termen känd sedan 1830-talet och uppträdde under århundradets andra hälft även i sammansättningarna hopslagsemma, kungsemma och vilemma, ingendera med klarlagd innebörd".
Det finns en teori om att den saknade armstöd, därför att armstöd var till hinders för damer i krinolin. En av mina gammelmostrar köpte en emma därför att armstöd hindrade henne från att sticka, vilket hon alltid gjorde framför teven.

Vi kröpo upp i Causeusen, vi talte, vi greto, vi skrattade tillsammans, och Serenas ömma och kloka ord lättade betydligt mitt  hjerta.  
                                      också detta från "Grannarne"

Kåsös är ett annat lustigt namn på en sittmöbel:
(i kulturhist. fackspr., i sht förr) liten, för två personer avsedd, stoppad o. helt överklädd soffa (att sitta i vid samspråk o. d.); särsk. om dylik möbel så inrättad att de båda personerna sätta sig på var sin sida om det S-formiga ryggstödet o. därvid komma att sitta med ansiktet mot varandra. 
Avsikten var tydligen att man skulle föra spirituella samtal med sin partner för namnet kommer från"fra. causeuse med samma bet.; till kåsera, sedan 1837".     
Riktigt bra målningar av soffor med s-format ryggstöd är svåra att hitta. Men jag inser när jag far runt på nätet att många kallar även små soffor för kåsöser  och jag inser att även jag har en utemöbel som ibland kallas för kåsös, fast den såldes med det "nysvenska" namnet "love-seat"

 Och nu har det blivit dags att sitta kväll  vilket jag nyss lärde mig är att "sitta uppe om aftonen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar