tisdag 4 februari 2020

Vad jag lärt mig i dag

Spectacles  
Robert Joscelyn Bowyer

Alison, d'you know I've taken to spectacles? Large tortoise-shell specs. The other day I looked at my face in a mirror through them and got a horrid shock. I had no idea my face was like that—a positive network of wrinkles."
Detta läser jag i en brittisk bok, och ler igenkännande — det är inte alltid roligt att få syn på sig själv i spegeln, när man bär glasögon med glas som förstorar rejält. Så tittar jag en gång till på  meningen, själv använder jag inte ordet spectacles även om det ingår i mitt latenta ordförråd. Därför har jag aldrig tänkt på ordets ursprung:
[Middle English, from Old French, from Latin spectāculum, from spectāre, to watch, frequentative of specere, to look at; see spek- in Indo-European roots.]
Vandrar över till SAOB för att ta reda på hur det förhåller sig med spektakel:
SPEKTAKEL  
Etymologi
[jfr t. spektakel, eng. o. fr. spectacle; av lat. spectaculum, till spectare, se, betrakta (se SPEKTERA). — Jfr SPEKTAKULÄR, SPEKTAKULÖS, SPEX]
1) (†; se dock a) (märklig l. eländig l. anskrämlig) anblick (se d. o. 3) l. syn; (märklig l. eländig l. dramatisk) scen (se d. o. 3); oftast konkretare, om l. med särskild tanke på ngn l. ngt som erbjuder en (sådan) anblick osv.; äv. (jfr b) övergående i bet.: (märklig l. dramatisk l. eländig) tilldragelse l. ”föreställning”.
Målning av Friedrich Herlin år 1466 (detalj)
visst ser det lite knöligt ut - ingen hand över för tekoppen!
Stundom gingo de in i en bod och  köpte något smått, eller åto de en tårta hos Berndts, hvilket äfven  var »fasligt nöjsamt.» Om aftonen var det någon soupé eller något  spektakel, eller någon bal, – och alltid gaf detta ett talämne för  morgondagen – så att, gudskelof! icke hade de förlofvade brist på conversation.
                                ur familjen H*** av Fredrika Bremer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar