onsdag 19 februari 2020

Bidrag till målarkonstens historia i Skara

Bidrag till målarkonstens historia i Skara
Wille Jansson och Kalle Sundström, begge välbeställda murargesäller i Skara, samtalade, medan de åto sin aftonvard, om sitt dagsarbete. Wille berättade:
"Vet du, Kalle, i dag har jag målat en kammare, må du tro."
"Målat?" upprepade Kalle Sundström, "kan du måla du?"
"Måla, ja; den konsten är dräglig; det är bara ett tilltag av mig. Du må tro att jag målade alla fyra väggarne pinfulla med tulpaner och "förgesmenicker". Ser du Kalle; om man vill måla en tulpan, så dyker man bara ned med flata handen i färgpytsen, slår sedan näfven i väggen och gör ett streck under, och så är tulpanen färdig. 


Och vill man måla en förgesmenick, så doppar man alla fem fingerändarne i pytsen och trycker dem sedan emot väggen, så är förgesmenicken färdig; men det ska vara ett streck till stjelk också."Det är hos Litteraturbanken som jag hittar Figaro-kalendern, ett häfte som kostade 50 öre 1859. I dagens penningvärde skulle det bli ungefär 35 kronor, och jag undrar vem som hade råd med det. Jag hittar flera tidskrifter med namnet Figaro i titeln, men ingen som passar in på den här kalendern, så jag får nog framleva mitt liv i okunnighet om vem som gav ut den.

Naturligtvis gick mina tankar till Karin, och hennes tulpanprojekt, och jag påminde mig om en skicklig konstnär som målade en hel del tulpaner  men det skulle vara snudd på hädelse att blanda ihop honom med Wille och Kalle. Det får bli ett annat inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar