måndag 27 augusti 2018

Dödförklarade ord (†)

Up-to-Date Gossip before the Meeting
  John Elwyn 

Jag har en fil som heter underbara ord  med en lista som blir längre för var dag  där är många av orden är markerade med (†). Ett dödförklarat ord alltså. 
Hur många sammansättningar det finns som börjar på fram har jag inte räknat, men det är många, väldigt många  och bland dem hittar jag många fantastiska ord. Som framgrund, i motsats till bakgrund, men det lever ännu, enligt SAOB som bara kallar det "numera knappast brukligt".
-GRUND, r. (numera knappast br.) på tavla l. scen: förgrund. Leopold 6: 110 (1803; i bild)Atterbom PoesH 4: 24 (1848)Tankar, som alltmer börjat träda i framgrunden. Östergren (1921; angivet ss. sällsynt o. ålderdomligt).

Men jag hittar andra ord, som verkligen känns användbara, men trots det har det där lilla korset efter sig. Som framglappa och framgapig.
FRAM ssgr (forts.): FRAM-FÖRE, se FRAMFÖR. 
 -GAPIG. (-ug) (†) pratsjuk; jfr -TALIG. Hur ganska ledt förställer thet en flicka, / At hon framgapug är. Kolmodin QvSp. 1: 195 (1732)

 -GLÄPPA. (†) (obetänksamt) yttra l. omtala. Syrach .. (räknar) honom för en dåra, som .. oförwarat framglepper, hwad genom munnen gå wil. LPetri KO 6 a (1571)(En felandes) Fel och Brister .. (borde man) ey för tijdende Kråkor (dvs. skvallerkäringar) framgläpia. Fernander Theatr. 274 (1695)

Verkligt gångbara ord! Är det månne dags för ett korståg mot korsen?

2 kommentarer: