söndag 17 september 2017

Grattis William!

  It is difficult
to get the news from poems
         yet men die miserably every day
                     for lack
of what is found there.

 William Carlos Williams
17 september 1883 - död 4 mars 1963 

William har fått mig att försumma hus & hem å det skändligaste, det senaste dygnet. Jag finner både honom och hans lyrik mycket intressant. I över fyrtio år lyckades han sköta sitt arbete som läkare, samtidigt som han på sin lediga tid var en produktiv poet. (Några av hans diktsamlingar finns hos Gutenberg.) Men det hände emellanåt att han krafsade ner en dikt på en receptblankett. 
Han var god vän med bland andra  Ezra Pound och James Joyce, men i motsats till dem valde han att inte vara intellektuell och alludera på klassiska personer och citat  han valde medvetet att hålla sig till ett vardagligt amerikanskt språk. 
Några av hans dikter finns översatta till svenska, som den här i översättning av Stewe Claeson och Åke Nylinder.


Villkoret
Ett skrynkligt stycke
brunt papper
ungefär av en

människas storlek
och omfång
rullade långsamt

med vinden runt
och runt på
gatan då en bil

körde över det
och pressade det
platt mot

marken. Olikt
en människa reste
det sig igen och

rullade med vinden
runt runt och blev
som det var förut.

– William Carlos Williams, 1937. 

Williams mor var målande konstnär och hans far introducerade honom till de klassiska författarna, vilket satte spår i hans diktning. Det fanns målningar som inspirerade hans lyrik, liksom hans dikter inspirerade konstnärer till målningar.

To wish Myself Courage

On the day when youth is no more upon me
I will write of the leaves and the moon in a tree top!
I will sing then the song, long in the making—
When the stress of youth is put away from me.

How can I ever be written out as men say?
Surely it is merely an interference with the long song—

This that I am now doing.

But when the spring of it is worn like the old moon
And the eaten leaves are lace upon the cold earth—
Then I will rise up in my great desire—

Long at the birth—and sing me the youth-song!

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar