tisdag 20 juli 2010

Grattis Gregor!

Gregor Johann Mendel 1822 – 1884
.somliga källor uppger att han föddes den 20 juli,
medan andra säger att det var den 22 juli

Vi har väl alla läst om det där med den fjärde kani-nen, eller var det den femte?, när vi gick i skolan. Jag talar alltså om munken Gregor som odlade ärtor i klosterträdgården, och studerade hur olika anlag ärvdes.
Jag har läst, någonstans någon gång, att han bättrade på resultaten när han redovisade vad han kommit fram till — men om detta hittar jag inget på nätet, när jag nu läser om honom.

2 kommentarer: