måndag 18 januari 2010

Pausmusik

Leopold Koželuch
engraved by William Ridley, 1797


Här sitter jag och lyssnar till Konsert för klarinett och orkester No. 1 i Ess-dur, av Leopold Koželuch, när Herr Koželuch plötsligt dyker upp på skärmen. Det måste väl betyda att han vill vara med?
Om någon berättat för honom att man om 200 år skulle sitta hemma och lyssna till hans musik från en apparat, och se bilder på honom i en annan apparat — skulle han ha trott på det?

2 kommentarer:

 1. Ja, se dagens ungdom!
  appara´t subst. ~en ~er
  ORDLED: ap-par-at-en


  1 sammansatt mekaniskt eller elektriskt hjälpmedel ofta för omvandling av energi till hanterlig form och mängd {→anordning 1}: apparatsladd; förstoringsapparat; hörapparat; rakapparat; telefonapparat; hon slog av ~en
  BET.NYANSER: a) spec. om mätinstrument: mätapparat b) anat. funktionellt organiskt system: matsmältningsapparat
  HIST.: sedan 1825; av lat. apparatus 'tillrustning; anordning', till ad 'till' och parare 'rusta, ställa i ordning'; jfr parat

  inte att förväxlaa med:

  apart [-a´rt äv. -art´] adj., neutr. ~
  ORDLED: a-part
  • som klart avviker från viss norm mest om person {→speciell, säregen}: hon kände sig främmande och ~ bland de världsvana konstnärerna
  HIST.: sedan 1837; av fra. à part 'avsides; särskild'; till part

  SvaraRadera