fredag 22 maj 2020

Utflykt med matsäck

En större utflykt var beramad till en ruin,  belägen i den lilla stadens granskap. Ett helt  sällskap ungdom, försedt med behöfliga förkläden,  hade tidigt på morgonen begifvit sig på väg.  Först dagen därpå skulle återfärden ske. Natten  skulle tillbringas i ett par nära belägna bondgårdar.Det var en solblank sommardag, uppfriskad  at hafsvhiden, som behagligt kylande blåste genom  den gamla borgen. Man åt middag i det gröna,  tillbragte eftermiddagen med hvarjehanda nöjen och samlades mot aftonen för att supera på en slags terrass med utsigt åt hafvet.
                ur "Gråkallt. Teckningar och utkast", (1882) 
                                                   av Gustaf af Geijerstam 

Picnic in May, 1873
Pál Szinyei Merse

Vad sägs om en utflykt så här på picknickens dag? Bäst att passa på medan majsol ler. Gör som Bellman packa ned våfflor och stuvor i matsäckskorgen. (Fredmans epistel n:o 19)
Käraste Bröder och Systrar slån up Edra Tjäll;
Våfflor och Strufvor i Gröngräset ställ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar