torsdag 29 augusti 2019

Ruskvädersläsning

ÅSKA  sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. asikkia, asäkia; till as (asaguden Tor) och åka

TORDÖN sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. þordyn 'tordön; åska'; förleden är identisk med gudanamnet Tor; jfr dön
Tors strid med jättarna (1872), 

 I morse när Tor vredgades, fann jag mig föranlåten att stänga av datorn och plocka upp några "riktiga" böcker, som tål ett rejält åskväder (så länge jag håller mig under tak i alla fall.
Det var länge sedan jag läste H. C. Andersens sagor, och eftersom jag nyligen tog fram de gamla vackra böckerna, så tyckte jag det var lämpligt att friska upp minnet, och läsa några av sagorna. Jag började med "Soppa på en korvsticka", och insåg att jag aldrig mött en korvsticka — om det beror på att jag född vegetarian, eller att korvstickor förmodligen kommit ur modet innan jag föddes, vet jag inte, och jag är fortfarande lite osäker på hur man egentligen fäste stickan vid korven.
KORV-STICKA, r. l. f. pinne l. sticka (vanl. av trä) varmed korvskinnet efter stoppningen tillslutes vid ändarna. Tammelin Alm. 1723, s. 22. Korfstickor (av hagtorn) kunna rengöras och brukas flera gånger. Langlet Husm. 579 (1884)En knippa korvstickor av ståltråd. RedNordM 1926, s. 21.
Även om nätet inte kan upplysa mig om hur fastsättandes går till så visar Nordiska museet bilder på slika stickor både av av ene och järn.Jag vet ju att jag läst alla sagorna, men av den här berättelsen hade jag inte ens det blekaste minne, och jag tog för givet att det var en variant av att koka soppa på en spik  eller sten. Och det är tycks vara den allmänna uppfattningen på nätet (i den mån man hittar någon uppfattning över huvudtaget. Men Hans Christians saga skiljer sig avsevärt från den svenska eller engelska varianten, han tillåter sig att brodera ut den ordentligt, och dessutom sammanfattar han den sålunda:
Och historien gick världen runt, meningarna om den voro delade, men själva historien blev hel; och detta är det viktigaste i stort och smått, i soppa på en korvsticka; man bör bara icke vänta sig tack för den!
Wikipedias förklaring av det svenska uttrycket blir jag inte riktigt klok på:
I överförd bemärkelse betyder uttrycket att överdriva för- eller nackdelar genom att i en argumentation föra fram en stor mängd argument som vart och ett inte är relevanta eller håller för granskning, men som den argumenterande anser tillsammans utgör bevis för att han eller hon har rätt. Jämför göra en höna av en fjäder.

Äger du inte en svensk eller dansk upplaga av "Soppa på en korvsticka" så finns den på engelska på nätet, "Soup from a Sausage-Peg".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar