torsdag 22 augusti 2019

ord och inga visor

For him that steals, or borrows and return not, a book from its owner, let it change to a serpent in his hand and rend him. Let him be struck with palsy and all his members blasted. Let him languish in pain crying aloud for mercy, and let there be no surcease to his agony till he sing in dissolution. Let bookworms gnaw at his entrails in token of the Worm that dieth not. And when at last he goes to his final punishment, let the flames of Hell consume him for ever.
                                                  From a monastery in Barcelona, Spain

 "In The Monastery Library" 

Det är ord och inga visor, och tycks inte vara skrivet av en mild förlåtande munk. Citatet är inte daterat, men var det skrivet på den tiden munkarna präntade sina böcker för hand, så kan jag förstå vreden över en försvunnen bok.
Kanske vore det något att trycka på sina exlibris‽

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar