söndag 3 december 2017

Advent, advent!Advent, advent!
En dörr, som står  glänt
till allt, som i ett jordeliv
av längtan mig har bränt.

Advent, advent!
En stjärna Gud har tänt.
Som furste och som hjälpare
sin son han oss har sänt.

Fragment, fragment!
Nu  det vara hänt,
att med mitt ävlande och liv
vart ingenting bevänt.
                   Harriet Löwenhjelm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar