fredag 15 april 2016

Mogens — novellutmaningen

19. Läs en novell på danska eller norska — Mogens av Jens Peter Jacobsen
 Jacobsen är en av den skandinaviska litteraturens yppersta stilister, och hans prosa kännetecknas av en rytm, som ger den en säregen tjusning, och av en färgrikedom, som förlänat honom hedersnamnet "prosans store kolorist". Han har som stilist och psykolog övat utomordentligt stort inflytande på den danska litteraturens efterkommande generation författare (särskilt Herman Bang), även i den övriga nordiska och den modernt tyska litteraturen är hans inverkan skönjbar. Han kännetecknades av en tysk litteraturhistoriker i början på 1900-talet, E.M. Meyer, som "den nyare litteraturens finaste psykolog".
Så säger Wikipedia om Jens Peter, och jag som inte läst något av honom, trots att han funnits i bokhyllan i många år, väljer att läsa "Mogens" från 1872. Dessförinnan hade han översatt Darwins "On the origins of species" och "The descent of man" till danska, men novellen "Mogens" var hans skönlitterära debut.
Att läsa danska, som den skrevs för 144 år sedan, bjöd till en början på ett visst motstånd, men det flöt snart på, även om det fanns vissa ord som jag var tvungen att slå upp. Eftersom Googles översättning är helt värdelös, var jag glad över mitt eget dansk-svenska lexikon, för just de orden jag behövde slå upp, var okända även för Google, som helt sonika lät bli att översätta dem. Men även utan lexikon, hade det gått bra, det mesta blir ju förståeligt i sitt sammanhang.
Värre var det med innehållet, som pendlar mellan romantik, naturrealism och vag samhällskritik. Om den motsägelsefulla Mogens, får jag inget grepp, men det är kanske inte heller meningen, jag uppfattar honom som lite av en Don Quijote. Så här framställs han i början av novellen:
 Herren kom, og viste sig at være et høit, kraftigtbygget Menneske paa et Par og tyve Aar. Justitsraadens Datter blev lidt forskrækket, da hun i ham gjenkjendte Mennesket, der havde sunget i Regnveiret. Men han saae saa rar og fraværende ud; det var tydeligt, at han kom lige fra en Bog, det kunde man see paa Udtrykket i hans Øine, paa hans Haar og paa hans Hænder, der slet ikke vidste, hvor de vare.
_ _ _
»Altid»? jeg læser ikke mange Bøger mellem Aar og Dag, og jeg holder egenlig meest af det Slags, hvor der er Indianere i.«
   »Men Digterværker»? Oehlenschläger, Schiller og de Andre»?«
   »Jo, jeg kjender dem nok; vi havde et heelt Skab af dem hjemme, og Frøken Holm — min Moders Selskabsdame — læste høit af dem efter Frokost og om Aftenen; men jeg kan ikke sige, jeg syntes om dem — jeg kan ikke lide Vers.«

Längre fram i novellen, läser han både Smollett och vers med behållning. Kamilla, som är hans första kärlek och som dör en fasansfull död, är ett fjantigt litet våp. Deras samtal leder aldrig någonvart, Mogens får alltid sista ordet  men kanske är det så det är här i
 livet.


Hvor de ligner hinanden, de Mennesker! Allesammen veed de det Samme og taler de om det Samme, de har Allesammen de samme Ord og de samme Meninger.«
   »Du vil da ikke,« indvendte Kamilla, »sige, at Karlsen og Rønholt mener det Samme»?«
   »Ja de er nu de Deiligste af dem Allesammen, de høre til forskjellige Partier! deres Grundanskuelser er saa forskjellige som Nat og Dag! nei, de er ikke, de er saa enige, saa det er en Lyst, maaskee der er en lille Stump, de virkelig er uenige om, maaskee det blot er en Misforstaaelse, men det er Gud hjælpe mig en reen Komedie at høre dem, det er ligesom de havde aftalt at gjøre alt Muligt for ikke at blive enige, de begynde med at raabe høit, saa tale de sig strax hidsige, saa siger den Ene i Hidsighed Noget, han ikke mener, saa siger den Anden det stik Modsatte, som han heller ikke mener, og saa angriber den Ene det, den Anden ikke mener, og den Anden det, den Ene ikke mener, og saa er Spillet gaaende.«
   »Men hvad har de da gjort Dig»?«
   »De ærgre mig, disse Karle, naar man seer dem i Ansigtet, er det ligesom man fik Brev paa, at der for Eftertiden ikke skal skee noget Mærkeligt i Verden.«Tidigare lästa noveller:
Jag började med en introduktion här, innan jag kastade loss.
2. Läs en novell där ett hus spelar en stor roll — "The Old Doll's House" från "More Than Somewhat", 1937, Damon Rudyon


17. Läs en novell som utspelar sig på havet  — "De svenska sedlarna"
ur En handfull dun av Sigfrid Siwertz,  från 1922 
3. Läs en novell med en siffra i titeln
 "2 B R 0 2 B", av Kurt Vonnegut.

6. Läs en novell som har namnet på en stad i titeln
"Katten från Siena och andra fantastiska berättelser" av Helena Nyblom.
24. Läs en novell som har samma namn som titeln på novellsamlingen den är med i — THE MAN WITH TWO LEFT FEET, från 1917, av P. G. Wodehouse.


31. Läs en novell som utspelar sig i skogen
Ringdans medan mor väntar, ur Ådalens poesi av Pelle Molin


21. Läs en novell som har ett personnamn i titeln
"Mammy Hesters Quilts", 1889, av Adelaide D. Rollston, ur "A Patchwork of Pieces


16. Läs en novell vars titel börjar på s
"Sand" av W. S. Merwin 


39. Läs en novell av en finländsk författare
Höstkvällståget av Frans Eemil Sillanpää, ur "Mot uppenbarelsen" och andra noveller, (1932) i översättning av Ragnar Ekelund.


"The Winter of the Great Snows", ur "Essays of E. B. White, 1977


11. Läs en novell som är den sista i en novellsamling
"Upptäckten" ur novellsamlingen "På avigsidan", 1918 av Fanny Alving 
  ​  


35. Läs en novell av en nobelpristagare 
"The Gifts of Joy", 1971, av Pearl Buck​


36. Läs en novell där ett barn är en av huvudpersonerna
"Den gröna julen" ur novellsamlingen "Den stora glädjen, och andra noveller", 1962, Axel Hambræus 


26. Läs en novell vars titel innehåller ett verb  

 33. Läs en novell vars titel slutar på n​   "Lyckan" av Gertrud Almquist​, ur novellsamlingen "Den sällsamma resan", 1924.

10. Läs en novell som handlar om ett djur


25. Läs en novell som utspelar sig i en stad/på en plats som du har besökt
"Dear Baby", 1945, av William Saroyan


"​ The Bride Roses ​" från 1903,​ ur Short Stories, 1902 to 1903, av Lucy Maud Montgomery


7. Läs en novell som har deckartema 
"Jultomtarna demaskeras eller My-mysteriet" av Hans Alfredson, ur novellsamlingen "Mordet på jultomten och andra juldeckare".

23. Läs en novell av en rysk författare "Peasant Women" av Anton Tjechov ur  "The Collected Stories, volume I", i översättning av Ronald Hingley, med illustrationer av Laura Carlin.

15. Läs en novell som är skriven på 1950-talet. Beyond the Doorav Philip K. Dickfrån 1954.

20. Läs en novell med kärlekstema — The Genial Idiot Discusses Leap Year av John Kendrick Bangs, ur The Wit and Humor of America, Volume X (of X), by Various från 1911.

34. Läs en novell som handlar om att resa — A Fellow Traveller, ur novellsamlingen  Leaves in the Wind, av A. G. Gardiner.

22. Läs en novell med något kallt i titelThe Snowfall av Jean Garrigue

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar