måndag 20 oktober 2014

B som i bildning

se'n kan man förstås diskutera vad bildning är  om motsatsen till bildad är obildad, är jag rädd för att jag hamnar i den senare gruppen. Men så läser jag NE:s definition av bildad, och tänker att jag kanske kan räknas till de bildade:
bil`dad adj. bildat 
ORDLED: bild-ad
 särsk. som har skaffat sig goda allmänna kunskaper på många områden särsk. kunskaper utan direkt nyttovärde, särsk. med anknytning till det klassiska kulturarvet {→lärd 1studerad}: en gammaldags, fint ~ humanist
HIST.: sedan 1796; efter ty. gebildet med samma bet.; jfr bild
Då grundar jag min förhoppning på fem av orden ovan:
särsk. kunskaper utan direkt nyttovärde,
ja, jag ligger rent av bra till! Och min bildning växer allt under det jag sorterar mina böcker — och naturligtvis kan jag inte låta bli att läsa några sidor, i somliga böcker. Särskilt nöjsamt, och bildande, är det att läsa de gamla missromanerna. 


I går lärde jag mig hur en färla ser ut. Visst har jag hört, men mig veterligt inte använt, uttrycket "stå under någons färla", men att slå upp det har aldrig blivit av. 
fä`rla subst. ~n färlor 
ORDLED: färl-an
• typ av straffredskap av trä eller läder
 förr anv. i skolan histor.
IDIOM: stå/vara under ngns ~ stå under ngns (stränga) befälHIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. färla; av lat. ferula 'kvast; ris'
Jag fastnade i boken "Gwen", från 1919 av B. M. Croker. Just nu ser jag att det i dag är, på dagen, 94 år sedan hon dog
 Bithia Mary Croker var en framgångsrik författare på sin tid, att hon nu har fallit i glömska är en välgärning. Bortsett från att hon bidra'r till min bildning, hör Gwen till den stora grupp av böcker, som man redan på första sidan vet hur den kommer att sluta. 
B.M. Croker, Novelist Pictured is B.M. Croker, the distinguished Irish novelist. Her work was very prevalent in the early 20th century and her fashion style was as large as her writing. Here she is sporting a black fur-collared jacket, ornamented down the sleeves, with a wide-brimmed, black-feathered hat to match. Her dress is a dark grey cloth, sequined down the bodice.
Boken är översatt av Oscar Nachman, vars namn jag har sett ofta i böcker från tidigt 1900-tal, men som bara fått några rader hos Wikipedia:
Oscar Nachman debuterade som översättare 1911 med sju böcker. Han var sedan verksam som översättare fram till 1935. Han översatte huvudsakligen deckare, äventyrsböcker och sin tids bestsellerförfattare. Uppskattningsvis översatte han mellan 200 och 300 böcker.
Hans språk är gott och flyter ledigt  innehållet kan han ju inte lastas för  jag hejdar mig ofta inför ord som man sällan möter nu för tiden.
Hon var en prononcerad optimist, som oföränderligt endast såg allt från dess soliga sida, städse var vid gott humör och hade förtjusande roligt åt allt löjligt.
prononcerad [-nåŋse´- äv. -nånse´-]     adj. prononcerat 
ORDLED: pro-nonc-er-ad
• klart uttalad eller visad: ett prononcerat missnöje
BET.NYANS: ibl. äv. om personen ~ anhängare av NN:s idéer
HIST.: sedan 1818
Därpå begav jag mig direkt hem till "Madame Ninette" och kontramanderade min nya klädning.
kontramande´ra verb ~de ~t 
ORDLED: kontra-mand-er-ar SUBST.: kontramanderande, kontramandering
• återkalla (militär) order
BET.NYANS: försvagat avbeställaKONSTR.: ~ ngt
HIST.: sedan 1632; till lat. contra 'emot' och mandare 'ge i uppdrag'; jfr mandat
Ni borde med ens ha omtalat att ni är god vän med lady Hildegard, i stället för att så att säga bevara en riktigt dåraktig identitet! fortsatte miss Skuce på sitt översvinnliga sätt.
Här noterar jag att Oscar, medvetet eller ej, utelämnat ett e i översvinneliga.
ö`versvinnelig el. ö`versvinnlig adj. ~t 
ORDLED: över--svinn(e)-lig
• oändlig 
åld.
HIST.: sedan 1555; ombildn. av lågty. unvorswindlik 'som inte kan försvinna'
OK, jag ger mig här eftersom jag inser att bildning är roligare än användbar.

7 kommentarer:

 1. Underbart inlägg, nu fördjupade jag min karaktär ner i själsdjupet genom att läsa ditt oanvändbara inlägg ;-) Sån´t tycker jag om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Viola,
   Det gläder mig att jag inte är ensam om att samla på udda kunskaper!
   Margaretha

   Radera
 2. Oj, vad mycket det var där som jag inte hade hört och inte förstod. Jag är nog inte så värst bildad. Men som jag har hört sägas hör det till läraryrket att kunna lite om allt men inte mycket om något.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bloggblad,
   Läser man bara sådant man vet och kan - lär man sig ju aldrig något nytt.
   Tror jag har ett opublicerat inlägg, någonstans, om allmänbildning - vad det nu är. Några av de mest allmänbildade personer jag känt var folkskolelärare av den gamla stammen.
   Margaretha

   Radera
 3. Åh, så många roliga ord. Men "översvinnlig" undrar jag om den gode Oscar Nachman använder som det är tänkt. Låter lite konstigt i sammanhanget. Men å andra sidan är ju sammanhanget en aning skruvat, verkar det som.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Karin,
   Det skulle vara intressant att se vad som stod i originalet - översvallande, tyckerjag, slulle passa bättre.
   Kanske tog jag i när jag sa att hans översättningar var goda. Såg nyss en mening som jag undrar över: "som bar en liten katafalk på sitt rundlagda huvud". Vore inte en kapott lämpligare?
   Margaretha

   Radera
 4. Det är nog dessvärre samma med mig. utan direkt nyttovärde passar u in rätt bra.

  SvaraRadera