onsdag 29 maj 2013

Gäst hos Konsum

ja, ja, jag vet att det inte heter Konsum nu för tiden, men inte 17 ids jag lära om varje gång de hittar på nya namn på sina butiker.
19th Century English Shopkeeper Tending 
the Counter with a Female Customer 

Läser i bladet att Konsum tänker kalla sina kunder för gäster i fortsättningen. Så här säger en butiksföreståndare:
”Om man kallar sina kunder för gäster blir det ett annat bemötande. Man månar på något sätt mer om en gäst än om en kund,”

Företeelsen är ju inte ny, tron på att verbal kosmetik kan förändra ett yrkes status — eller vad det nu är man vill förändra — har funnits i många år. Så vitt jag vet har det inte förändrat något. Och om en anställd behandlar en människa sämre för att hon betraktas som en kund istället för en gäst, så tycker jag att den personen ska avskedas.

 My Guests Have Not Arrived, 
Georges Barbier
Man får väl hoppas att det inte går fullt så illa för Konsum! gäst subst. ~en ~er 
ORDLED: gäst-en

1 (inbjuden) person som besöker ngns hem vanl. (åtminstone) i syfte att umgås med värden el. värdfolket vid måltid e.d. {SYN. 2främmande}: gästhandduk; gästrum; gäststuga; gästsäng; bröllopsgäst; hedersgäst; välkommen som ~ i vårt hus!; vi har ~er till middagen; de sista ~erna gick vid tvåtiden
BET.NYANSER: a) utvidgat om person som inbjudits till annan plats för att utföra visst arbete e.d.: gästdirigent; gästforskare; gästföreläsning; gästroll; gästspel; delegationen inbjöds som ~er till landets huvudstad b) bildligt och överfört, särsk. om oönskad besökare i hem o.d.: snyltgäst; en objuden ~; hungern var deras ständige ~
KONSTR.: (ngns el. ngts) ~, ~ (hos ngn)
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. gäster; gemens. germ. ord, identiskt med lat. hostis 'fiende', eg. 'främling'

2 (ofta i sms.) person som (kortare eller längre tid) vistas på ngn plats utanför hemmet och därvid normalt måste betala för sig {kund}: badgäst; kafégäst; hotellet hälsar alla sina ~er välkomna
BET.NYANS: utvidgat: hyresgäst
KONSTR.: (ngts) ~, ~ (i el. på ngt)
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; se gäst 1


Drive-In Grocery Permits Customers to Motor Through, 
Stopping at Counter to Buy Purchases in Car
Loomis Dean
Kanske är det redan kört, annars kan man ju tänka sig
att kunderna får ta' med sig bilen in i butikenkund subst. ~en ~er 
ORDLED: kund-en
• person som gör inköp eller utnyttjar (viss typ av) tjänst e.d. {klient}: kundkrets; kundkännedom; kundservice; kundtjänst; stamkund; strökund; trogna ~er; kampanjen drar ~er; vara trevlig mot ~erna; förlora en ~; ~en har alltid rätt
BET.NYANSER: a) utvidgat, spec. om företag, institution e.d. {köpare}: firman är en av affärens största ~er b) spec. äv. person som (ofta) besöker (viss typ av) inrättning {gäst 2}: krogkund; restaurangkund c) spec. äv. person som ofta hamnar på anstalt e.d.: fängelsekund; poliskund
KONSTR.: (ngns) ~, ~ (hos el. till ngn)
HIST.: sedan 1650; av ty. Kunde med samma bet., till kund 'känd'; jfr kungöra

4 kommentarer:

 1. Visst blir man trött!
  Biomedicinska analytiker, vårdtagare, brukare osv.
  För att inte tala om alla ord som plötsligt är fula.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Olgakatt,
   Ja, nog kan man bli trött för mindre.
   Det vore bättre om folk VERKLIGEN tänkte på vad de sa', och vad orden egentligen betyder.
   Margaretha

   Radera
 2. Gäst hos verkligheten. Du gör en bra beskrivning på "ordbajseri".
  Andra förskönande ord är föryngringsyta och trakthygge vilka rätt och slätt innebär kalhygge. Hej och hå...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Viola,
   Ja, denna verbala kosmetik är både skrämmande och löjeväckande . I verkligheten är vårt språk så urholkat, snart så reagerar väl inte ens vi mossiga purister längre.
   Margaretha

   Radera