söndag 9 december 2012

Censurera bort???

Bort det!!!
På sistone har jag hört det på radions nyheter mest varje dag. När började detta oskick?


censure´ra verb ~de ~t 
ORDLED: cens-ur-er-ar 
SUBST.: censurerande, censurering; censur
• förbjuda publicering eller visning av (del av) tryckt el. inspelat alster: när filmen frisläpptes var det i en hårt ~d version; flera av hans politiska satirer ~des
BET.NYANSER: a) utöva granskande verksamhet b) utvidgat: han gav uttryck för tankar som han annars ~de
KONSTR.: ~ ngt
HIST.: sedan 1896; ca 1750 i bet. 'kritiskt granska'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar