måndag 23 december 2019

Adventsläsning


 Men assembled in the store and talked it over, women with shawls over their heads scuttled into each other's houses before their work was done. Any deviation from the ordinary course of life in this quiet town was enough to stop all progress in it. Everybody paused to look at the staid, independent figure on the side track. There was a difference of opinion with regard to her. Some held her to be insane; some, of a lawless and rebellious spirit.
 The End of the Chapter
 William Rainey    

Länge leve handlingskraftiga fruntimmer! Redan i första stycket i Mary Freemans novell "The Revolt of Mother", från 1890, undrar jag hur Sarah Penn ska få sin vilja igenom — för det råder inget tvivel om att hon kommer att få det. Jag läser berättelsen med ett leende på läpparna.
Jag har läst många av Marys noveller, men just den här hittade jag nyligen, vilket gjorde mig glad. Mary själv skydde nämligen allt slags hushållsarbete, vilket upprörde hennes mor, och man tror att den här berättelsen visar på en av anledningarna till att hon gjorde det. Den lär också ha satt igång en diskussion om lantbrukarhustruns beroendeställning.

The barn threshold might have been Plymouth Rock from her bearing. 
"I don't doubt you mean well, Mr Hersay," said she, "but there are things people hadn't ought to interfere with. I've been a member of the church for over forty years. I've got my own mind an' my own feet, an' I'm goin' to think my own thoughts an' go my own way, an' nobody but the Lord is goin' to dictate to me unless I've a mind to have him."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar