torsdag 24 augusti 2017

Tjugofjärde augusti

An August Night. Study from North Norway

Hårderup d. 22 Aug. 85.

När jag skrifvit datum satte jag mig och betraktade det med förvåning. Inte mer än Augusti! Jag tycker att det ligger en kulen Oktoberstämning öfver allting. Är det ställets skull eller vädrets?

Hårderup, Augusti 1885.
Det fina regnet dref som en rök ned öfver trädens toppar och föll med ett sakta, oaflåtligt sus ned öfver jorden. Höstluften kom kall in genom det öppna fönstret. Det låg som en ljusgrå slöja öfver alla aflägsnare föremål.
                               ur Stora Boken II. Dagbok 1884–1886             
                                                      av Victoria Benedictsson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar