torsdag 17 augusti 2017

Sjuttonde augusti

The August Moon, 1880


Det är en sommarkväll, en kväll i augusti, fram mot midnattstid. Månen står gul och tillplattad i sin rundning midt på himlen, som är så ljus, att inga stjärnor synas, och inunder ligger den stora slättbyn skinande hvit i sina lummiga träddungar. Det är just på den timme af natten, då skuggorna ligga som djupast och de kalkade väggarna blänka som hvitast och då alltings orörlighet är så massiv, att människan med ens begynner lyssna och känner den stå omkring sig såsom ett kroppsligt föremål och till sist hör tystnaden. 
                                                                       ur "Kärlekens trångmål" (1892)
                                                                              av Ola Hansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar