måndag 4 juli 2016

Oavhängihetsförklaringen

Sammanträde i kontinentalkongressens 
utskott för författande av en 
oavhängighetsförklaring. 
Från vänster till höger: Benjamin Franklin
målning av Jean Leon Gerome Ferris

Det var Thomas Jefferson som 1776 knåpade ihop oavhängighetsförklaringen, i alla fall det mesta av den. Inspiration tycks han ha hämtat hos John Locke, vars ord bitvis lyser igenom.
"Vi hävdar dessa sanningar som självklara: 
Att alla människor skapats lika, att de begåvats av sin skapare med vissa oförytterliga rättigheter, att bland dessa är livet, friheten och sökandet efter lyckan.
Att för att säkra dessa rättigheter regeringar har upprättats bland människorna, vilkas maktbefogenheter beror av de styrdas samtycke.
Att när helst en regering av vilket slag som helst blir dessa ändamål till fördärv, det är folkets rätt att ändra aller avskaffa densamma och att upprätta ny regering, vars grundval fotas på sådana principer och vars makt ordnas i sådana former som efter folkets mening bäst är ägnade att åvägabringa trygghet och lycka."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar