lördag 19 maj 2012

Noli me tangere

Till Britt-Marie K.

Alla mina mejl till dig kommer i retur. Jag har försökt skicka dem i ett par dar nu — har du någon annan mejladress? Det verkar som jag får vad du skickar.

Det är Snoilsky som skrivit dikten du undrade över — en intressant kille, kan tänka mig att fler än du vill läsa hela dikten. 


.
Noli me tangere.

Jag torgför ej mitt hjärtas lust och kval 
     Att skrynklas ned af obekanta händer. 
     Min fantasi dig bjärta lekverk sänder, 
     Men känslans helgedom hålls aldrig fal.

Om du ej misslynt strax mig ryggen vänder, 
     Kom i min park! Den är så mörk och sval. 
     Gå där bland blommor ifrån södra länder 
     Och se skulpturerna kring min portal!

Men öfver tröskeln skall jag dig ej föra. 
     Förstenad dörrvakt blott får äga öra 
     För skygga gäster utaf doft och ljus.

Du nödgar mig — välan, ett ord jag ropar, 
     Som slott och park i blinken undansopar, 
     Och hvad du ser är hvirfvelsand och grus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar