fredag 8 december 2023

Adventsläsning

 

The sky on the north side of Paris on December 20th

Det är advent

Om dagen går stormen stark och tung genom trädkronorna, men natten står bebådande tyst och stjärnljus. Dagen ropar mig, natten blickar djupt ned i min själ. Dess viskning når mitt hjärta med sällsamma hemligheter. — 

Vart går jag, vart gå vi alla? Mot förnyelsen måste vi gå, mot förnyelsen glider tiden hän, mot ett nytt år och en ny vår.

                    Ragnar Jändel


Ragnar Jändel är i allra högsta grad en läsvärd författare — både hans prosa och lyrik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar